Autor: Slavomir Kalma, 21.01.2017
 
Láska matiek premieňa svet
MODLITBOVÉ TROJDNIE
27. - 29. január 2017

Pozývame Vás k spoločnej modlitbe za všetky deti na svete počas celosvetového modlitbového víkendu Modlitieb matiek.
 
Stretnutia budú:
v piatok  o 18:00 po sv. omši v Aule Pastoračného centra
v sobotu v kostole po večernej sv. omši o 18:00
v nedeľu v kostole o 18:00.