Autor: Slavomir Kalma, 04.03.2017
Vianočná omša F dur Missa pro festis natalitiis zo zborníka Harmonia pastoralis
     je rozdelená do piatich častí a opisuje zvesť o narodení Ježiša. Výnimočné však je to, že okrem liturgických latinských textov obsahuje aj vsuvky s folklórom z ľudového prostredia, ktoré s typickou omšou prakticky nemajú nič spoločné. Namiesto klasického klaňania sa troch kráľov v nej vystupujú obyčajní valasi zo salaša a okrem kostolného organu sú v omši predpísané folklórne hudobné nástroje ako husle, pastierska trúba či píšťalky. Tieto pasáže sa spievajú v dobovej slovenčine, presnejšie v nárečí z okolia Skalice. Pastieri vítajú narodeného Ježiška na našem majíri a prinášajú mu dary typické pre pastierske prostredie – valaské syry; který slivek, který hrušek; demikát s kapustú tobje pripravíme... Slovenské vsuvky obsahujú aj netradičné humorné prvky a ľudové nápevy. Partitúra je prispôsobená tak, aby túto omšu mohli uviesť vo veľkom meste i na malej dedine – s orchestrom či iba s organom.
    
     Zbor sv. Ladislava má veľké šťastie v tom, že dlhodobo spolupracuje s plejádou skvelých hudobníkov, takže sme sa rozhodli uviesť toto dielo za zvuku organa, husieľ, violončela, trúbky a fláut, ale aj tradičných ľudových nástrojov, akými sú zvonce, pastierska píšťalka, bunkoš a fujara. Ľudovým nápevom a ľudovým nástrojom sme prispôsobili aj oblečenie a vystúpili sme v krojoch z nášho regiónu, čím sme splnili náš sľub, že uvidíte, čo ste ešte nepočuli.
 
     Okrem Zboru sv. Ladislava sa na realizácii tohto diela významnou mierou podieľali:
organista Marek Dietrich, huslisti Mária Fuchsbergerová, Marián Štúň, Slavomír Glos a Eva Halková, violončelistka Julianna Šimková, trubkár Michal Kozárik, flautistky Beáta Vörösová a Alžbeta Martinkovičová a fujarista Peter Surový.
Ďakujeme za hodiny a hodiny strávené na nácvikoch s nami, ich profesionalitu a ústretovosť.
Pánovi Surovému ďakujeme aj za zapožičanie nástrojov – fujary, drumble či pastierskej píšťalky. Pani Eve Mihalcovej a pánovi Martinovi Šimkovi ďakujeme za zapožičanie krojov.
V neposlednom rade ďakujeme žilinskému konzervatóriu za zapožičanie organa – bez neho by sa toto dielo realizovalo len veľmi ťažko.
text: Rajčan 1/2017; Martina Rybárová, Zbor sv. Ladislava Rajec.
foto: Michal Pekara.