Autor: Slavomir Kalma, 09.05.2017
PIESNE CHVÁL To sú pravidelné a otvorené modlitby chvál v Rajci. Spolu ako jedna rodina voláme po Otcovi. Budeme silno spievať ALELUJA - lebo Ježiš vstal a žije. Budeme radi, keď sa pridáš a pozveš aj ďalších priateľov - bude to v sobotu 13.5.2017 - začneme o 19:30 - v kostole sv. Ladislava v Rajci - chvály bude viesť HopeRise
PIESNE CHVÁL To sú pravidelné a otvorené modlitby chvál v Rajci. Spolu ako jedna rodina voláme po Otcovi. Budeme silno spievať ALELUJA - lebo Ježiš vstal a žije. Budeme radi, keď sa pridáš a pozveš aj ďalších priateľov - bude to v sobotu 13.5.2017 - začneme o 19:30 - v kostole sv. Ladislava v Rajci - chvály bude viesť HopeRise