Autor: Slavomir Kalma, 21.05.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 8:00; 18:15; V.Čierna 17:00; M.Čierna, Ďurčiná, Jasenové 18:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 7:45; 9:15; 10:30; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Zbyňov 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
6.veľkonočná nedeľa
Po sv.omšiach je farská zbierka na opravy:
fasáda vo Veľkej Čiernej, dlažba v Malej Čiernej, kaplnku v Jasenovom.
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca a májová pobožnosť. Májové pobožnosti sú pred sv. omšami po modlitbe sv. ruženca. Obetujme ich za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti.
Pondelok až streda sú prosebné dni. Úmysel: prosba za úrodu.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (22.5.) Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka; ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
O 19:00 nácvik  prvoprijimajúcich detí ZŠ Lipová
 Utorok (23.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv omša Ďurčiná 18:00;
Sv. spoveď: Jasenové od 16:00; Zbyňov od 16:45 + sv. omša 17:30;
 
 Streda (24.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
O 19:00 nácvik  prvoprijimajúcich detí ZŠ Lipová
 
 Štvrtok (25.5.) Nanebovstúpenie Pána, slávnosť - Prikázaný sviatok
 
Sv. omša Rajec 8:00; 18:15;
Sv. omša Veľká Čierna 17:00; Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 18:00; Jasenové 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (26.5.) Svätého Filipa Neriho, kňaza; spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
                      Začína sa novéna k Duchu Svätému
                     17:00 Stretnutie birmovancov
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (27.5.) 8:00 nácvik prvoprijimajúcich detí; + sv. spoveď
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 7. Veľkonočná nedeľa (28.5.) Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá.
 
Sv. omša Rajec 7:45; 9:15; 10:30 - Prvé sväté prijímanie detí;  ( Pozor - zmena sv. omší );
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Zbyňov 9:00;
 
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec 15:00 Tibor Hanus, syn Tibora a Kataríny, bytom Žilina Hájik a Ing. Barbora Hollá, dc. Jozefa a Dany, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
V sobotu o 8:00 hod. bude prvá sv. spoveď pre deti zo ZŠ Lipová. Pozývame aby prišli aj rodičia.
 
Aj tento rok budú týždňové základné kurzy eRka pre tých, ktorí by chceli pomôcť vo farnosti v pastorácii s deťmi. Info na fare, alebo v eRku.
 
Z príležitosti 100. Výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime v stredu 24.mája pozývame na farskú púť do Sanktuária Panny Márie Fatimskej v Zakopanom.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- Modlitebné knižky pre deti
- časopisy: Milujte sa!
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

45936-46818