Autor: Slavomir Kalma, 28.05.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; V.Čierna 17:30 Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:30; Zbyňov 17:30; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 8:00; 18:15; Piatok Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná, Jasenové 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 7:45; 9:15; 10:30; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Kľače 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
7.veľkonočná nedeľa
 Po sv. omšiach bude celoslovenská zbierka na katolícke masmédia. Pán Boh odplať.
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca.
Streda, piatok, sobota – letné kántrové dni. Úmysel: Za jednotu kresťanov
Počas týždňa je novéna k Duchu Svätému – neodignorujme ju.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (29.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15 - sv. omša s prvoprijimajúcimi deťmi
Odovzdajú sa šaty z prvého sv. prijímania + nácvik prvoprijímajúcich detí ZŠ Ďurčiná - Jasenové - KSŠ
Sv. spoveď Malá Čierna 16:00 - 16:45; Veľká Čierna 16:45 + sv. omša 17:30;
 Utorok (30.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv omša Ďurčiná 18:30;
Sv. spoveď: Jasenové od 16:00 - 16:45; Zbyňov od 16:45 + sv. omša 17:30;
 
 Streda (31.5.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; 7:15 školská kaplnka;
O 18:15 nácvik  prvoprijimajúcich detí ZŠ Ďurčiná - Jasenové - KSŠ
Sv. spoveď Rajec 17:45 - 18:30;
Sv. spoveď Ďurčiná 16:30 - 17:15;
 
 1.Štvrtok (1.6.) Svätého Justína, mučeníka, spomienka ...viac informácie Životopisy svätých 
                        Adorácia do 20:00 - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. spoveď: Chorí od 8:00; Domov vďaky od 10:00 + sv. omša; 
Sv spoveď Rajec 17:45 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1.Piatok (2.6.) 17:00 Nácvik birmovancov
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
Sv. spoveď Chorí od 8:00; Rajec 13:00 - 17:30;
 
 1.Sobota (3.6.) 8:00 nácvik prvoprijimajúcich detí s rodičmi a sviatosť zmierenia do 10:00.
                        Povzbudzujeme k nej celé rodiny.
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15 + vešpery;
Sv. spoveď Kľače od 19:00 - 19:30;
Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej
- autobus 16:00 Zbyňov - Jasenové - Kľače - Veľlá Čierna - Malá Čierna - Rajec - Ďurčiná;
 
 Nedeľa (4.6.) Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
 
Sv. omša Rajec 7:45; 9:15; 10:30 - Prvé sväté prijímanie detí;  ( Pozor - v Rajci sú posunuté sv. omše );
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 7:30; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Kľače - hody 9:00;
 
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
15:30 Ďurčiná: Lukáš Horník, syn Miroslava a Jozefy, bytom Kamenná Poruba a Katarína Mihalcová, dc Pavla a Márie, bytom Ďurčiná.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Na Mariánskom pútnickom mieste Hora Živčáková sa uskutoční 3. júna 2017 v predvečer slávnosti zoslania Ducha Svätého Turíčna vigília. Začiatok programu je od 16.00 h.
 
V nedeľu 4. júna bratia z rehole františkánov z Hlohovca odohrajú u nás bábkové divadlo. Divadlo začne o 16,30 v záhrade za pastoračným centrom. Františkáni predstavia príbehy zo života sv. Františka, viac info na nástenke.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- náučné DVD pre deti Brat František 4
- časopisy: Milujte sa!
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

46818-47310