Autor: Slavomir Kalma, 18.06.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná, V.Čierna 18:00; M.Čierna 17:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná, Jasenové 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; Jasenové 9:00; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
11. nedeľa cez rok
Po sv. omšiach farská zbierka: fasáda a dlažba Veľká a Malá Čierna, kaplnka Jasenové
Za milodary Pám Boh odplať. O 14:00 je modlitba sv. ruženca.
Po sv. omšiach si môžete v Pastoračnom centre vyzdvihnúť prihlášky na denný letný tábor.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (19.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (20.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (21.6.) Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka - 7:15;
 
 Štvrtok (22.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv.omša Ďurčiná 18:00, Veľká Čierna 18:00; Malá Čierna 17:00; - s platnosťou slávnosti
Sv. spoveď pred hodami do 19:00
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (23.6.) Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Jasenové 18:00;
Sv. spoveď pred hodami: Rajec od 16:00; Jasenové od 17:00;
 
 Sobota (24.6.) Narodenie svätého Jána Krstiteľa, slávnosť
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15
 
 12. Nedeľa cez rok  (25.6.) - farské hody. Po sv. omšiach zbierka na podporu Dobročinných diel sv. Otca.
                                          Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Jasenové 9:00; zmena sv. omší;
 
 
 
Farské hody Program hodov – viď výveska. Pozývame k duchovnej obnove vo štvrtok a piatok v rámci sv. omší. Máme sľúbenú relikviu sv. Ladislava. Je to historická udalosť. Pripravme sa na ňu zvlášť duchovne.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú: 23.6.16:00 Jasenové Štefan Dávidík, syn Štefana a Dany bytom Jasenové a Martina Pechancová, dc. Rudolfa a Jany bytom Jasenové.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Spoločenstvo modlitieb matiek pozýva všetky mamy, staré mamy a duchovné mamy na modlitbové trojdnie, ktoré bude v dňoch 23.6. - 25.6.2017. Stretnutie bude v piatok: 18.15 hod., sobota: 19.15 hod. nedeľa: 18.30 hod. Všetky mamy sú srdečne vítané!
 
Pozývame na diecéznu púť rodín, ktorá bude vo Višňovom 24. - 25. júna 2017. ...viac informácií (tu).
 
Zbierka školských pomôcok: Milé deti! Školský rok sa blíži ku koncu a je čas upratať skrinky a zásuvky! Ak v nich nájdete školské pomôcky, ktoré sú ešte použiteľné a vy ich nepotrebujete, prineste ich ku oltáru do košíka (obetný dar pre Ježiša) – pomôžete tak kamarátom, ktorí ich môžu ešte využiť. Takto vyzbierané pomôcky rozdelíme do rodín školákov, ktorí to potrebujú. Táto aktivita trvá celý jún!!!
 
Pozvanie na 4. ročník kresťanského gospelového festivalu Heaven (v preklade Nebo). Uskutoční sa v kostole sv. Ladislava v Rajci, 1.júla 2017. Témou festivalu je heslo : zakorenení. Túžime byť pevne zakorenení v Ježišovom srdci a tak meniť svet okolo nás k lepšiemu. Pozvaní sú všetci, na veku vôbec nezáleží. Viac informácii na www.hoperise.sk alebo facebooku kapely HopeRise
 
Pán Boh odplať za zorganizovanie Chvál, osláv 25.výročia vzniku cirkevnej školy v Rajci.
 
Komunita Aktívny PARK Rajec Vás pozýva na podujatie PREKVAPME SA NAVZÁJOM!, ktoré sa uskutoční dnes popoludní, od 15.00 do 20.00 h, v bývalom areáli Rajčanky na Nádražnej ulici v Rajci, (dnes Katrimex).Pripravené sú aktivity pre deti, prednášky o zdraví, športe a prírode, ochutnávka a predaj zdravých dobrôt. O hudbu sa postará AdHoc Orchestra a saxofonista Peter Jakubík z HopeRise"
 
Pozvanie dnes i do Rajeckých Teplíc o 15:00 je 5.roč. benefičného festivalu Spievaj Pánovi.
 
30.júna 2017 o 17:00 bude v Jasenovom slávnostne zriadená nová farnosť.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- náučné DVD pre deti Brat František 4
- časopisy: Milujte sa!
- Gorazd
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

48118-48551