Autor: Slavomir Kalma, 25.06.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; školská kaplnka 7:15; Štvrtok Rajec 8:00; 18:15; Ďurčiná, Jasenové 18:00; V.Čierna, Zbyňov 17:00; M.Čierna 18:00; Piatok Rajec 8:00 Te Deum; Jasenové 17:00 - zriadenie farnosti; Sobota Rajec 6:30; 17:00; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 9:15; M.Čierna 8:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa cez rok
Pri sv. omšiach tradične zbierkou ,,Halier sv. Petra“ možno podporiť dobročinné diela sv. otca.
O 13:00 bude vystavená Sviatosť Oltárna do 14:30.
          Hodový program pokračuje popoludní na Námestí SNP . Viac informácií vo výveskách.
          Všetkých srdečne pozývame.
         Spoločenstvo modlitieb matiek pozýva všetky mamy, staré mamy, ktoré sa túžia modliť za svoje deti
          i dnes na modlity o 18:30 hod. vo farskom kostole.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (26.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (27.6.) Svätého Ladislava, uhorského kráľa, patróna nášho farského kostola
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15; Pri sv. omšiach uctenie relikvie sv. Ladislava;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (28.6.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (29.6.) Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
 
Sv. omša Rajec 8:00; 18:15;
Sv.omša Ďurčiná 18:00, Jasenové 18:00; Veľká Čierna 17:00; Malá Čierna 18:00; Zbyňov 17:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (30.6.)
 
Sv. omša Rajec 8:00 - Te Deum;
Sv. omša Jasenové 17:00 - zriadenie farnosti;Sv. omšu celebruje Mons. Mons. Tomáš Galis, biskup
 
 Sobota (1.7.)
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00 - zmena
v Rajeckej Lesnej Fatimská sobota
 
 13. Nedeľa cez rok  (2.7.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Malá Čierna 8:00;
Sv. omša Veľká Čierna - hodová 9:15; Sv. spoveď pred hodami v sobotu od 19:00;
 
 
 
Te Deum, žiaci sa rozlúčia so školou slávnostným poďakovaním v piatok o 8:00. Pozývame všetkých všetkých, nielen žiakov a študentov, na poďakovanie za školský rok.
 
K 1.7. 2017 dochádza k personálnym zmenám v našom dekanáte i v našej farnosti.
V novo vzniknutej farnosti Jasenové - Zbyňov - Kľače, bude farár vdp. Roman Skolozdra.
Od 1.7. 2017 úradné aj duchovné záležitosti riešiť na Farskom úrade Jasenové – vchod od sákristie.
P. kaplán R. Najdek odchádza za kaplána do Ilavy. P. kaplán Ján Bittšanský na nunciatúru do Bratislavy.
Pán Boh odplať obom pánom kaplánom za ich pôsobenie v našej farnosti. Sprevádzajme ich v modlitbách. Prajeme im hojnosť Božieho požehnania a veľa sily Božieho Ducha na novom pôsobisku.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
1.7. Rajec 15:00 Michal Baránek, syn Gejza a Valérie, bytom Zbyňov a Denisa Sviteková, dc. Vladimíra a Marty, bytom Kunerad
V Košiciach Ing. Marcel Pastír, bytom Košice a Ing. Marianna Fučíková, bytom Rajec
V Bořeticiach Zbyňek Šebesta a Radka Húdeková, bytom Veľká Čierna
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Pozvanie na 4. ročník kresťanského gospelového festivalu Heaven (v preklade Nebo).
Uskutoční sa v kostole sv. Ladislava v Rajci, 1.júla 2017. Začne o 17:00 sv. omšou. Témou festivalu je heslo : zakorenení. Túžime byť pevne zakorenení v Ježišovom srdci a tak meniť svet okolo nás k lepšiemu. Pozvaní sú všetci, na veku vôbec nezáleží. Viac informácii (tu).
 
Mesto Rajec v spolupráci so ZŠ a farnosťou v Rajci organizujú počas letných prázdnin pre žiakov rajeckých škôl denný tábor. 3.7.–7.7. a 17.7.–21.7. 2017 v čase 8.00–15.00 hod. Bližšie info na výveske.
10.7.- 14.7.2017 v čase 8.00–15.00 hod. Bližšie info u Mgr. Márie Hudekovej.
Pán Boh odplať Mestu Rajec, že vyčlenilo na letné aktivity 3 000,-€.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o sväto Ladislavské hodové dni.
 
Všetkým Ladislavom vyprosujeme všetko naj..., hojnosť božích milostí, zdravia duše i tela.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- náučné DVD pre deti Brat František 4
- časopisy: Milujte sa!
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

48551-48852