Autor: Slavomir Kalma, 30.07.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; V.Čierna 16:45; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa cez rok
V Rajci o 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (31.7.) Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (1.8.) Svätého Alfonza Márie de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
                     ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Malá Čierna 16:00 - 16:30; Veľká Čierna 16:45 + sv. omša 17:30;
 
 Streda (2.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Spoveď Rajec 17:45 - 18:30; Ďurčiná 17:00 - 17:30;
 
 1.Štvrtok (3.8.) Deň modlitieb za duchovné povolania
                         Adorácia do 20:00 - možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď: Chorí od 8:00; Domov vďaky od 10:00 + sv. omša; Rajec 17:30 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1.Piatok (4.8.) Svätého Jána Márie Vianneya, kňaza, patróna Katolíckej spojenej školy v Rajci
                       ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Chorí od 8:00; Rajec 14:00 - 17:30;.
 
 1.Sobota (5.8.) Panny Márie, spomienka
                         Na Fatimskú sobotu do Rajeckej Lesnej je individuálna doprava
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15
 
 Nedeľa (6.8.) Premenenie Pána, sviatok ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
V nedeľu o 8:00 celebruje sv. omšu v Rajci Pavol Gera, náš bývalý kaplán
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky, je prázdninový režim. Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach. Ďakujeme za pochopenie
 
v sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov. Na výveske je plagát a bližšie informácie .
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.
Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše, aby sme s Božou pomocou tento čas
aj šťastlivo a efektívne využili.
 
 
 

50363-50559