Autor: Slavomir Kalma, 13.08.2017
Pondelok Rajec 18:15; Utorok - Prikázaný sviatok Rajec 8:00; 18:15; Ďurčiná 18:00; M.Čierna 17:00; V.Čierna 18:15; Streda Rajec 6:10; 15:00; Štvrtok Rajec 6:10; 15:00; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:35; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
19. nedeľa cez rok
Po sv. omšiach je farská zbierka: fasáda a dlažba Veľká a Malá Čierna, kaplnka Jasenové.
Od pondelka začínajú reštaurátorské práce obnovy fasády na farskom kostole v Rajci,
ktoré podporilo Ministerstvo kultúry SR čiastkou 12 000,-€. Pán Boh odplať.
Chcem poprosiť gazdinky, aby nejakým koláčikom pamätali aj na majstroch reštaurátoroch. Vďaka.
V Rajci o 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (14.8.) Svätého Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
                              ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec  18:15;
Sv. omša ráno nebude;  Večerná sv. omša zo slávnosti Panny Márie;
 Utorok (15.8.) Nanebovzatie Panny Márie, Prikázaný sviatok - požehnanie byliniek;
                         ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 8:00; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 17:00; Veľká Čierna 18:15;
 
 Streda (16.8.) Svätého Štefana Uhorského, kráľa, spomienka  ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 15:00 - pohrebná sv. omša;
 
 Štvrtok (17.8.) - Adorácia, možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 15:00 - pohrebná sv. omša;
Sv. omša Ďurčiná 18:00,
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (18.8.) Svätej Heleny, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (19.8.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15
 
 20. Nedeľa cez rok  (20.8.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky je prázdninový režim. Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach. Ďakujeme za pochopenie.

Utorok o 9:00 hokejbal. Stretnutie pri fare.

Sviatosť manželstva prijmú:
v sobotu 16:00 v Rajci Bc. Ľubomír Valient, syn Miroslava a Evy, bytom Považská Bystrica a Terézia Rusnáková, dc. Daniela a Anny, bytom Rajec. Kto by vedel o prekážkach, nech to láskavo oznámi na fare.

 V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť.
Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov. Na výveske je plagát a bližšie informácie (tu)

Deti, ktoré idú do tábora do Oščadnice, odchádzajú (13.8.) po svätej omši 11:00. Spoločne sa presunú na vlakovú stanicu a odtiaľ sa cestuje o 12.30. Batožina sa odvezie autom. V pondelok odchádzajú deti a animátori aj na eRko tábor do Liptovskej Štiavnice. Pamätajme na všetkých v modlitbách.

V sakristií si môžete prevziať DVD z prvého svätého prijímania KSŠ, ZŠ Ďurčina a Jasenové

Púť k Panne Márií v Domaniži 19. a 20. 8. 2017. Program na výveske
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.
Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše,
aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo a efektívne využili.
 
 
 

50810-51027