Autor: Slavomir Kalma, 18.08.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok 6:10; 15:00; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
20. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (21.8.) Svätého Pia X., pápeža, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec  6:10; 18:15;
 Utorok (22.8.) Panny Márie Kráľovnej, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 15:00 - pohrebná sv. omša;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (23.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; sv. omša iba ráno;
Začína duchovná obnova pre zamestnancov Katolíckej spojenej školy v Rajci;
 
 Štvrtok (24.8.) Svätého Bartolomeja, apoštola, sviatok ...viac informácií Životopisy svätých
                         Rajec večer Adorácia, možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00,
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (25.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (26.8.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15
 
 21. Nedeľa cez rok  (27.8.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky je prázdninový režim. Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach. Ďakujeme za pochopenie.

Utorok 9:30 hokejbal. Stretnutie pri fare.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Sobota o 15:00 Rajec Ján Hodoník, syn Františka a Márie, bytom Štiavnik a Anna Mária Kohútová, dcéra Jozefa a Anny, bytom Veľká Čierna.
Sobota o 16:00 Rajec Jakub Dubravka, syn Juraja a Emílie, bytom Rajec a Alexandra Hanusová, dcéra Petra a Miroslavy, bytom Rajec.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.
 
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvému svätému prijímaniu. Prihlášky sa budú dávať v škole. Dospelí nech prídu na faru.
 
28.augusta, pondelok od 9:30 v Pastoračnom centre v Rajci je miništrantský deň. Prosíme všetkých miništrantov aj z filiálok, aby prišli. Pozývame naň aj nových, ktorí majú záujem miništrovať.
 
Príprava snúbencov v Rajci, Pastoračnom centre bude 2. septembra a 2. decembra 2017 od 8:00.
Snúbenci sa môžu prihlásiť osobne na fare, alebo mailom. Bližšie informácie (tu).
 
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.
Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše,
aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo a efektívne využili.
 
 
 

51027-51371