Autor: Slavomir Kalma, 21.08.2017
 
PRÍPRAVA SNÚBENCOV NA MANŽELSTVO
 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Rajec
 
 1. turnus 2. september, 8:00 - 16:00; Pastoračné centrum
 Téma:   Manželská láska, plánované rodičovstvo, komunikácia, riešenie konfliktov... Viera, ako dar a vzťah. Návod na šťastný život, záväzky, sviatosti.
 2. turnus 2. december, 8:00 - 16:00; Pastoračné centrum
 Téma:
  Manželská láska, plánované rodičovstvo, komunikácia, riešenie konfliktov... Viera, ako dar a vzťah. Návod na šťastný život, záväzky, sviatosti.
Diecézne centrum v Žiline
( križovatka ulíc Jána Kalinčiaka a Kuzmányho )
  Program:
                piatok    16:00 - 20.30
                sobota     8:45 - 17:30 (s prestávkou na obed)
                nedeľa     8.45 - 17.30 (s prestávkou na obed).

  
Všetky časy sú orientačné. Na konci kurzu dostanú všetci účastníci potvrdenie o absolvovaní kurzu.
   Podrobný program a ďalšie informácie zasielame pred začiatkom kurzu.
 
  Termíny:
                13. - 15. október 2017
             24. - 26. november 2017
           
   Registrácia na kurz:  www.domanzelstva.sk
   Prípevok v Žiline 15,- €
 
  Stretnutie vedie kňaz, alebo manželský pár. Príspevok je dobrovoľný, alebo milodar pri sobáši.
 
  Kontakty a registrácia pre Rajec:
                  adresa:   RKC farnosť Rajec, A. Škrábika 41/7, 015 01 Rajec
                  e-mail:    rajec@fara.sk
                  telefón:   0902 895 899