Autor: Slavomir Kalma, 25.08.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:00; 17:00; Ďuršiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00; Šuja 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
21. nedeľa cez rok
Dnes o 13:30 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a požehnanie. Srdečne ste pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (28.8.)Svätého Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Spoveď Rajec 17:30 - 18:30;
 Utorok (29.8.) Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď Malá Čierna 16:30 - 17:00; Veľká Čierna 17:00 - 17:30; + sv. omša
 
 Streda (30.8.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Spoveď Ďurčiná 16:45 - 17:30; Rajec 17:45 - 18:30;
 
 Štvrtok (31.8.)
 
Adorácia do 20:00 - dať úmysly
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00,
Spoveď: Chorí od 8:00; Domov vďaky od 10:00 + sv. omša; Rajec 17:30 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. Piatok (1.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Spoveď: Chorí od 8:00; Rajec 14:00 - 17:30;
 
 1. Sobota (2.9.)Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
Rajecká Lesná - Fatimská sobota; Autobus ako vždy o 16:00 - Zbyňov - Jasenové - Veľká Čierna - Malá Čierna - Ďurčiná - Rajec;
 
 22. Nedeľa cez rok  (3.9.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00; Šuja 9:00;
 
 
 
Počas prázdnin z dôvodu čerpania dovolenky je prázdninový režim. Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach. Ďakujeme za pochopenie.
 
28.augusta, pondelok od 9:30 v PC v Rajci je miništrantský deň. Prosíme všetkých miništrantov aj z filiálok, aby prišli. Pozývame naň aj nových, ktorí majú záujem miništrovať.
 
Príprava snúbencov v Rajci, Pastoračnom centre bude 2. septembra a 2. decembra 2017 od 8:00 Snúbenci sa môžu na ňu prihlásiť osobne na fare, alebo mailom. Bližšie info na výveske (tu).
 
Poľovnícke združenie Mladý háj Rajec Vás pozýva na Svätohubertskú sv. omšu , ktorá sa bude konať 2.9.2017 o 10:30 v doline Porubská pri chate v Oselnej. Vjazd motorovými vozidlami je možný až ku chate Oselná. Pripravený je program pre deti, guláš, občerstvenie za symbolický príspevok 1,-€.
 
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvému svätému prijímaniu. Prihlášky sa budú dávať v škole. Dospelí nech prídu na faru.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Jakub Turanec, syn Vladimíra a Eriky, bytom Kamenná Poruba a Lucia Buchová, dc .Emila a Kataríny, bytom Rajec. Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.
 
V nedeľu 3. 9. 2017 od 15,00 do 22,00 hodiny v záhrade za pastoračným centrom, pozýva Aktívny park Rajec všetky deti aj s rodičmi, mladých i starších a tiež seniorov na rozlúčku s prázdninami s názvom ZAHRAJME SA! Pripravené sú hry, tance a iné aktivity pre deti, predaj zdravých dobrôt a ručných výrobkov, opekačka a iné. Súčasťou akcie bude aj dobrovoľná zbierka na nové lavičky v záhrade.
 
V nedeľu 3. september 2017 je 8.diecézna púť mužov Višňové pri Žiline - 17:00 Svätá omša, celebruje Mons. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský biskup. Program na výveske. Povzbudzujeme mužov k účasti.
 
Našla sa zlatá a strieborná náušnica. Kto stratil, nech sa hlási v sákristií
 
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- časopisy:
- Slovo
- Naša Žilinská diecéza 
- Katolícke noviny
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

51699