Autor: Slavomir Kalma, 03.09.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; M.Čierna 18:00; Piatok Rajec 8:00; 9:30; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
23. nedeľa cez rok
 Po sv. omšiach je farská zbierka na fasádu Veľká Čierna, dlažba Malá Čierna. Za milodary Pán Boh odplať.
  Dnes je 10. v mesiaci, vo farskom kostole je celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30.
 O 14:00 modlitba sv. ruženca. Prosíme zapísať sa do zoznamu od Pastoračného centra.
 Dnes v Malej Čiernej je hodový program. Srdečne ste pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (11.9.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 18:15;
Sv. omša Šuja 13:00 - pohrebná;
 Utorok (12.9.) Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; - sviatosť zmierenia pred hodami 17:00;
 
 Streda (13.9.) Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (14.9.) Povýšenie Svätého kríža, sviatok ...viac informácií Životopisy svätých
                         Adorácia - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00; Malá Čierna 18:00,
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (15.9.) Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
                        ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 Sobota (16.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 24. Nedeľa cez rok  (17.9.)
      Po sv. omšiach bude zbierka na kňazský seminár v Nitre. Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
V Ďurčinej na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sú hody. Pamätajme aj na prípravu duše k tomuto dňu. Využime možnosť sviatosti zmierenia v utorok 17:00. Neodkladajme na poslednú chvíľu.

Je možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvému svätému prijímaniu. Prihlášky sa rozdali v škole, treba ich vypísať, vybaviť potvrdenie krstu. Naraz sa budú odovzdávať koncom mesiaca v kostole. Dospelí nech prídu na faru. Kto chce pomôcť v príprave na sviatosť birmovania ako animátor, či technická podpora, môže sa zapísať v sakristii.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
o 14:00 Ďurčiná Tomáš Bohuš, syn +Františka a Dany, bytom Bytča a Martina Gabajová, dcéra Miroslava a Jozefíny, bytom Ďurčiná
o 15:00 Rajec Michal Bernát, syn Jozefa a Gabriely, bytom Martin a Katarína Plevová, dcéra Pavla a Anny, bytom Rajec.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.

eRko v Rajci pozýva všetkých, ktorí majú chuť a ochotu pracovať s deťmi, pridať sa do animátorského tímu. Ak si teda aspoň prvák na strednej škole, pozývame ťa na stretnutie, kde sa dozvieš viac o práci s deťmi v eRku, aj v našej farnosti. Tešíme sa na teba v nedeľu 10. septembra o 18:00 v pastoračnom centre.
 
Pozývame tiež všetky deti na prvé naše eRko stretko. Všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov sa môžu už v piatok 15. Septembra tešiť na veľa zábavy a zážitkov. Začíname o 18:00 v pastoračnom centre.

16. septembra je púť na vrch Butkov.
30. septembra bude v Bratislave slávnosť blahorečenia saleziánskeho kňaza, mučeníka za povolania, dona Titusa Zemana. Kto má záujem ísť, nech sa príde zapísať do sakristie. Ak sa nazbiera dosť záujemcov, objednáme spoločný autobus.(Butkov do stredy, Titus Zeman do nedele).

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry vincentky) ponúkajú dom v Rajci na námestí A. Škrábika 9 na predaj alebo prenájom. Informácie na tel. č. 0911-616920.

Pozývame miništrantov na stretnutie a hokejbal v sobotu 16.9.2017 o 9:00 v Pastoračnom centre.

Zbor sv. Ladislava koná od 13. - 19.9. púť do Francúzska, kde navštívi Paríž a Lisieux. Má koncert v Kostole sv. Márie Magdalény v Paríži. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami."

Od septembra pokračujú rodinné sv. omše v nedeľu o 11:00. Pozývame rodiny s deťmi.

Pán Boh odplať vedeniu Katolíckej spojenej škole v Rajci, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom, brigádnikom, za pomoc pri výmene okien na škole a prípravu školy k novému školskému roku. .
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- časopisy:
- Posol
- Naša Žilinská diecéza 
- Katolícke noviny
- V škole možnosť objednať katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko pre mladších žiakov na Slovensku.
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

52066-52376