Autor: Slavomir Kalma, 10.09.2017
Pondelok Rajec 8:00; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 9:30; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Ďuršiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa cez rok
Dnes o 13:30 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a požehnanie. Srdečne ste pozvaní.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (4.9.) Začiatok školského roka  - " Veni Sancte "
 
Sv. omša Rajec 8:00; 18:15;
 Utorok (5.9.) Svätej Terézie z Kalkaty (Matky Terezy), panny a rehoľnice, spomienka
                      ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (6.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 1.Štvrtok (7.9.) Svätých troch košických mučeníkov – Marka Križina, Melichara Grodzieckého
                           a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 9:30; 18:15; o 9:30 knazká rekolekcia v Rajci;
Sv. omša Ďurčiná 18:00,
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (8.9.) Narodenie Panny Márie, sviatok ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Sobota (9.9.) Panny Márie, spomienka
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 23. Nedeľa cez rok  (10.9.)
      Vo farskom kostole je celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
      Po sv. omšiach je farská zbierka na fasáda Veľká Čierna, dlažba Malá Čierna. Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
 Dnes od 15:00 do 22:00 hodiny v záhrade za pastoračným centrom, pozýva Aktívny park Rajec všetky deti aj s rodičmi, mladých i starších a tiež seniorov na rozlúčku s prázdninami s názvom ZAHRAJME SA! Pripravené sú hry, tance a iné aktivity pre deti, predaj zdravých dobrôt a ručných výrobkov, opekačka a iné.
Súčasťou akcie bude aj dobrovoľná zbierka na nové lavičky v záhrade.

K sviatosti manželstva sa pripravujú: 9.9.2017
o 14:00 Rajec Ján Zmrhala, syn Jána a Anny, bytom Rajec a Veronika Pekarová, dc. Antona a Aleny, bytom Rajec.
o 15:00 Rajec Michal Čerňanec, syn Miroslava a Ivety, bytom Fačkov a Patrícia Buchová, dc. Rastislava a Milady, bytom Kľače,
o 16:00 Rajec Miroslav Kršík, syn Miroslava a Márie, bytom Ilava a Simona Trsťanová,dc. Rastislava a Aleny, bytom Ilava.,
o 15:00 Ďurčiná Pavol Tkáčik, syn Miloša a Oľgy, bytom Poluvsie a Alžbeta Pastierčinová, dc. Ondreja a Ivany, bytom Ďurčiná.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.

V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a  prvému svätému prijímaniu. Prihlášky sa budú dávať v škole, treba ich vypísať, vybaviť potvrdenie krstu. Dospelí nech prídu na faru.

eRko v Rajci pozýva všetkých, ktorí majú chuť a ochotu pracovať s deťmi, pridať sa do animátorského tímu. Ak si teda aspoň prvák na strednej škole, pozývame ťa na stretnutie, kde sa dozvieš viac o práci s deťmi v eRku, aj v našej farnosti. Tešíme sa na teba v nedeľu 10. septembra o 18:00 v pastoračnom centre.

Srdečne pozývame žiakov, študentov, rodičov, pedagógov, predstaviteľov samospráv i všetkých Vás na slávnostné Veni Sancte v pondelok v Rajci o 8:00, Prváci s rodičmi, ostatní s triednymi učiteľmi.

Dnes popoludní je vo Višňovom púť mužov. Program na výveske (tu).
 
30. septembra 2017 bude v Bratislave slávnosť blahorečenia saleziánskeho kňaza, mučeníka za povolania, dona Titusa Zemana. Kto má záujem ísť na toto blahorečenie, nech sa príde zapísať do sakristie. Ak sa nazbiera dosť záujemcov, objednáme spoločný autobus.

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry vincentky) ponúkajú dom v Rajci na námestí A. Škrábika 9 na predaj alebo prenájom. Informácie na tel. č. 0911 616 920.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zabezpečenie a podporu detských letných táborov . Aktivistom Aktívneho parku za rozlúčku s prázdninami. Tiež členom poľovného združenia Mladý háj za príjemnú akciu pri kaplnke sv. Huberta.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- časopisy:
- Posol
- Naša Žilinská diecéza 
- Katolícke noviny
- V škole možnosť objednať katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko pre mladších žiakov na Slovensku.
Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste. Je vhodný ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

51699-52066