Autor: Slavomir Kalma, 16.09.2017
Pondelok Rajec 6:10; 18:15; Utorok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Streda Rajec 6:10; 18:15; Štvrtok Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Piatok Rajec 6:10; 17:00; Sobota Rajec 6:30; 18:15; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
24. nedeľa cez rok
  Po sv. omšiach bude zbierka na kňazský seminár v Nitre. Za milodary Pán Boh odplať.
  Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca.
V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrove dni. Úmysel: poďakovanie za úrodu.
  
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (18.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 Utorok (19.9.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
 
 Streda (20.9.) Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,
                          spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
 
 Štvrtok (21.9.) Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok ...viac informácií Životopisy svätých
                         Adorácia - dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 18:15;
Sv. omša Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 Piatok (22.9.) Svätého Emeráma, biskupa a mučeníka, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
 
 Sobota (23.9.) Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
                         Chvály 19:30
 
Sv. omša Rajec 6:30; 18:15;
 
 25. Nedeľa cez rok  (24.9.) - Poďakovanie za úrodu
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:00;
 
 
 
Je možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania a prvé sväté prijímanie.
Prihlášky sa dávajú v škole. Dospelí nech prídu na faru. Prihlášky sa budú prijímať koncom mesiaca. Treba ich vyplniť a potvrdiť. Dospelí nech prídu po prihlášku na faru. Kto chce pomôcť v príprave na sviatosť birmovania ako animátor, či technická podpora, môže sa zapísať v sakristii.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
o 15:00 Ďurčiná Mgr. Marek Hanuljak, syn Tibora a Anny, bytom Žilina a Veronika Koreňová, dcéra Jána a Ireny, bytom Ďurčiná.
o 15:00 Rajec Patrik Čerňanský, syn Karola a Evy, bytom Šuja a Kamila Gaššová, dcéra Ondreja a Daniely, bytom Šuja.
Kto by vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.

Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (sestry vincentky) ponúkajú dom v Rajci na námestí A. Škrábika 9 na predaj alebo prenájom. Informácie na tel. č. 0911-616920.“

K poďakovaniu za úrodu, ktoré bude v nedeľu, sa bude robiť výzdoba, ku ktorej môžete prispieť ovocím a zeleninou z tohtoročnej úrody prinesením do sákristie do piatku.

Z dôvodu malého záujmu sa nebude organizovať spoločný autobus na blahorečenie saleziánskeho kňaza dona Titusa Zemana do Bratislavy 30.9.2017. Záujemcom odporúčame ísť individuálnou dopravou.

Vo farskom kostole sa našiel zlatý prsteň, kto ho stratil, nech príde do sakristie.
 
Pri vchode od Pastoračného centra si môžete zakúpiť:
- časopisy:
- Naša Žilinská diecéza 
- Katolícke noviny
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

52376-52790