Autor: Slavomir Kalma, 29.10.2017
Pondelok Rajec 6:10; 17:00; spoveď M.Čierna 16:00+sv.omša; Utorok Rajec 6:10; 17:00; spoveď V.Čierna 16:00+sv.omša; Ďurčiná 17:00; Streda Všetkých svätých, slávnosť Rajec 8:00; 9:30; 11:00; 14:30 pobožnosť na cintoríne Rajec, Ďurčiná; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; Šuja 9:00; Po sv. omšiach pobožnosť na cintorínoch; Štvrtok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná, V.Čierna 17:00; M.Čierna 16:00; Piatok Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; Sobota Rajec 6:30; 17:00; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; Šuja 9:30;
 
FARSKÉ OZNAMY
30. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.
O 15:00 bude stretnutie dobrovoľníkov Farskej charity v Pastoračnom centre.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (30.10.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Spoveď: Malá Čierna 16:00 + sv. omša 16:30
 Utorok (31.10.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
Spoveď Veľká Čierna 16:00 + sv.omša 16:30;
 
 Streda (1.11.) Všetkých svätých, slávnosť   ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00; o 14:30 pobožnosť na cintoríne v Rajci a Ďurčinej;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:15; Šuja 9:00;
Po sv. omšiach pobožnosť na cintorínoch;
 
 1. štvrtok (2.11.) Spomienka na všetkých verných zosnulých
                             Deň modlitieb za povolania
                             Adorácia - možnosť dať úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00; Domov vďaky 10:00;
Sv. omša Ďurčiná 17:00; Veľká Čierna 17:00; Malá Čierna 16:00;
Spoveď: chorí od 8:00; Rajec od 17:00 do 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1. piatok (3.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná o 18:00;
Spoveď chorí od 8:00; Rajec od 15:00 do 17:00; Ďurčiná od 16:00 do 17:00
 
 1. sobota (4.11.) Svätý Júda Tadeáš, apoštol; ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
 
 31. nedeľa cez rok (5.11.)
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:15; Šuja 9:30;
 
 
 
Október – mesiac sv. ruženca Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod. pred sv. omšami. Prosíme tých, ktorí sa predmodlievajú, rešpektovať vyhlásený čas!
Vyhodnotenie sv. ruženca detí bude na sv. omši 5.11. o 11:00, resp. o 10:45 v Ďurčinej.

Úplné odpustky pre duše v očistci môže získať ten, kto v deň Spomienky na zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Vyznanie viery, Modlitbu Pána, na úmysel Sv. Otca, prijme Eucharistiu a vylúči pripútanosť k hriechu.
Kto od 1. do 8. 11. navštívi cintorín, môže za obvyklých podmienok získať takisto odpustky pre duše v očistci.

Pán Boh odplať za hojnú účasť na sviatosti zmierenia. Každý deň máme možnosť sprostredkovať Božie milosrdenstvo a milosti dušiam v očistci.
Využime možnosti k sviatosti zmierenia pred každou sv. omšou a vo vyhlásených časoch.

V nedeľu 5.11. o 13:30 bude vo farskom kostole stretnutie ružencových bratstiev.

Kto chce do Veľkej noci prijať sviatosť manželstva, má možnosť začať prípravu 2.12. v Rajci. Treba sa nahlásiť. Podrobnosti na výveske.

Tradičná potravinová zbierka na pomoc rodinám vo farnosti Tesco zbierka bude 9. až 11.11. Potraviny možno priniesť aj k sestričkám vincentkám do konca novembra. Lístky s názvom potravín budú pri vchode kostola. Vďaka všetkým, ktorí sa podelia.

Príspevok do Farského listu možno dať do 10.11.

Zbor sv. Ladislava vás pozýva na Katarínsky ples v sobotu 25.11. so začiatkom o 19:00 v Kultúrnom dome v Rajci. Cena vstupenky je 20 €, pre Kataríny a narodeninových oslávencov s 50% zľavou. Vstupenky si môžete kúpiť dnes po každej sv. omši v Pastoračnom centre.

Dnes o 16:00 je Medzinárodný festival speváckych zborov krajín V4 vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach.

Pozvanie opäť sa zapojiť do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2.11. na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky (možnosť zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane (1 €) a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny).

Oznam pre členov Spolku sv. Vojtecha, aby si dnes prevzali kalendár, podielovú knihu a DVD, možnosť je po každej sv. omši v Pastoračnom centre, na filiálkach u svojich jednateľov.
 
Ponuka časopisov k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
- Slovo medzi nami
- Posol
- Katolícke noviny
  a iné
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

54205-54572