Autor: Slavomir Kalma, 26.11.2017
Pondelok Rajec 6:10; 17:00; V.Čierna 16:00 spoveď; 16:30 sv.omša; Utorok Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; M.Čierna 16:00 spoveď; 16:30 sv.omša; Streda Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 16:00 spoveď; 16:30 sv.omša; Štvrtok Rajec 6:10; 17:00; Piatok Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 17:30; Sobota Rajec 6:30; 17:00; Nedeľa Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; Šuja 9:30
 
FARSKÉ OZNAMY
34. nedeľa cez rok
Po sv. omši obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätešiemu. Srdcu Ježišovmu.
Možnosť získania úplných odpustkov.
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
Stretnutie dobrovoľníkov k rorátom 2017 bude o 15:00 v Pastoračnom centre – rozdelenie služieb
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (27.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Spoveď Veľká Čierna 16:00;  + 16:30 sv. omša ;
 Utorok (28.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Spoveď Malá Čierna 16:00; + 16:30 sv. omša;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
 
 Streda (29.11.)
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Spoveď Ďurčiná 16:00; + 17:00 sv. omša - 25.výročie posviacky chrámu v Ďurčine
 
 Štvrtok (30.11.) Svätého Ondreja, apoštola ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:10; 17:00;
Spoveď chorí od 8:00; Rajec 18:00 - 20:00;
Liturgický kalendár na tento deň
 1.Piatok (1.12.) 1. stretnutie birmovancov 17:00;
 
Sv. omša Rajec 6:00; 17:00;
Spoveď chorí od 8:00; Rajec 13:00 - 17:00;
Sv. omša Ďurčiná o 17:30;
 
 1.Sobota (2.12.) Panny Márie, spomienka;
 
Sv. omša Rajec 6:30; 17:00;
Príprava snúbencov od 8:00–je posledná možnosť sa na ňu zapísať
 
 1.Adventná nedeľa (3.12)
     Pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov
     Celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Za milodary Pán Boh odplať.
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:15; Šuja 9:30;
 
 
 
Prvopiatková spoveď platí aj k Vianociam.
 
25.výročie posviacky chrámu v Ďurčine v stredu bude slávnostná sv. omša
 
V sakristii zapisujeme úmysly sv. omší na nový liturgický rok.
Možnosť odoslania úmyslov misijným kňazom!
 
Od prvej adventnej nedele bude v našom farskom kostole nonstop adorácia 24x7 ako príprava na Vianoce. Pozývame Vás zapojiť sa do nepretržitej reťaze modlitieb.
V predsieni od Pastoračného centra je zoznam jednotlivých hodín, vyberte si tú, ktorá Vám vyhovuje a zarezervujte si čas s Ježišom.
 
Kto sa chce stať koledníkom Dobrej noviny, prihláste sa v sakristii. Tiež aj zodpovedné osoby DN prihláste sa v sakristii. 1. kolednícke stretko bude v piatok 1.12. o 18:00 v Pastoračnom centre.
 
Začíname Roráty 2017 - od pondelka po 1. adv. nedeli sv. omša denne o 6:40 hod., deti dostanú adv. kalendár, úlohy, ktoré budú aj odmenené, raňajky budú v Pastoračnom centre.
 
Farská charita pozýva dobrovoľníkov na spoločné stretnutie v nedeľu 3.12.2017 o 15:00 v Pastoračnom centre.
 
Manželské večery od nedele 28.januára 2018 Srdečne Vás pozývame na Manželské večery. Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť vzájomný vzťah. Prihlásiť sa možno v sakristii. Prihlášky pri vchode od Pastoračného centra.
Viac informácii: www.manželskévečery.sk
 
Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi (známa ako Kirche in Not) predstaví budúcu nedeľu projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou bude v dňoch 1. - 4. 12. 2017 návšteva irackej lekárky na Slovensku. Viac informácií na stránke www.acn-slovensko.org
 
Rodinné centrum Paletka a kvetinárstvo Kvety Tulip Vás srdečne pozýva dnes od 14:00 v priestoroch rodinného centra Paletka na Katolíckej spojenej škole na Adventné tvorivé dielne, kde si môžete vyrobiť originálny adventný veniec pod vedením skúsenej aranžérky
 
17.12. o 16:00 v kostole sv. Ladislava bude vianočný koncert La Gioia. Predpredaj vstupeniek MÚ Rajec - oddelenie kultúry;
 
Ponuka časopisov k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
- Naša Žilinská diecéza
- Posol
- Katolícke noviny
 možnosť objednať knihu Triumf srdca - náhľad knihy (tu)
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň
 
 
 

55272-55462