Autor: Slavomir Kalma, 03.12.2017
24 x 7
NECHAJ SA VIESŤ
 
24 x 7 – ako adventná príprava na Vianoce.
Téma: Nechaj sa viesť.
     Svoje úmysly môžeme vkladať do kométy. Prejavíme tým, že sa chceme nechať viesť Duchom Svätým, aby sme účinne plnili Božiu vôľu a Boží plán vo svete i vo svojom živote podľa vzoru Svätej rodiny.
     Pozývame Vás zapojiť sa do nepretržitej reťaze modlitieb, vybrať si hodinu v týždni, ktorá Vám vyhovuje. Využime možnosť byť v tichu a modlitbe.
 
     24x7 - Ako sa modliť? Nechaj sa viesť.
 
Nachádzať a počúvať Boha
vo svojom každodennom živote
 
O čo prosím?
O milosť vnútorného spojenia s Bohom a jeho slovom
 
Predstavím si Máriu, jednoduchú, veľmi mladú ženu, ktorá žije v málo známom Nazarete (26). Budem pozorovať jej každodennú prácu. Patrí k chudobným a nepredvída blížiace sa zvestovanie.
 
Uvedomím si, že Boh sa približuje s láskou ku každému človekovi. Často to robí celkom obyčajným spôsobom. "Bohu nič nie je nemožné" (37).
Môj každodenný život môže byť miestom hlbokých stretnutí s Bohom. Verím tomu?
 
Mária uprostred všednosti dňa spozoruje, že "Pán je s ňou“ (28). Predstavím si sám seba uprostred rozličných situácií dňa.
Či neskusujem denne, že Pán je so mnou? Viem si nájsť čas na meditáciu Božieho slova?
Má Božie slovo vplyv na to, ako prežívam svoj každodenný život?
 
Anjel ju nazýva "Plnou milosti" (28). Boh pozná vnútornú krásu človeka, aj vtedy, keď pre ostatných ostane iba nebadaným a obyčajným človekom.
Čo vyvoláva vo mne skutočnosť, že Boh ma pozná do hĺbky?
Žijem v Božej milosti?
Dbám o svoju vnútornú krásu?
 
Mária sa zarazila a zľakla. Vo svojom srdci uvažovala o Božom slove (29-33). Ako každý človek, aj ona sa bojí. Oporu cíti v prijatí Božej vôle, ktorá úplne mení ľudské plány. Neuteká od plnenie Božich zámerov. Pýta sa Boha a úprimne hľadá jeho vôľu (34-38).
 
Ako ja hľadám Božiu vôľu?
Dokážem prijať každý jeho zámer, ktorý má so mnou?
Čoho sa najviac obávam? Poviem to Bohu. 
 
V srdečnom rozhovore pozvem Máriu do svojho každodenného života a poprosím ju, aby mi pomohla úprimne hľadať Božiu vôľu.
V rozličných situáciách dňa budem opakovať: „Mária, nauč ma počúvať Boha uprostred mojich každodenných prác“.
 
 
 
24 x 7 - Ako sa modliť?
Nechaj sa viesť.
 
Tešíme sa, že ste prijali pozvanie na modlitbu. Počas vašej prítomnosti v kostole môžete robiť všetko, čo vám vnuká vaša viera, nádej a láska. Okrem toho aj toto:
 
Vnímať, čo Vás osloví - Eucharistia, umelecké dielo, panel s modlitbami, lúče svetla...
Nájdite si miesto, kde sa budete v Božej prítomnosti cítiť príjemne a slobodne.
 
Ponúknuť sa zo Stola Slova. Na stole vedľa vchodu nájdete Sväté písmo, knihy, brožúrky ako pomôcku k modlitbe, spytovania svedomia ako prípravu na spoveď.
A tiež citáty na povzbudenie.
 
Modliť sa umeleckým vyjadrením. Vedľa oltára sa nachádza Stôl tvorivosti. Môžete vytvoriť modlitbu kresbou, básňou, textom a pripevniť na panel.
 
Na Stole tvorivosti nájdete papierovú postavu, na ktorú môžete napísať svoj osobný úmysel.
Pripevnite ju na panel ako symbolický prejav túžby nechať sa viesť Duchom Svätým, aby sme účinne plnili Božiu vôľu a Boží plán vo svete i vo svojom živote podľa vzoru Svätej rodiny.
 
Zapísať svoju modlitbu do Knihy prosieb a vypočutých modlitieb. Nachádza sa na Stole tvorivosti vedľa oltára. Povzbudíte ostatných.
 
Na záver sa pomodlite k Duchu Svätému, čím „odovzdáte“ hliadku ďalšej osobe.
 
Ak nie je nikto v kostole a nemôžete čakať do príchodu modlitebnej hliadky, volajte: 0902 895 899, alebo to oznámte vo fare.