Farské oznamy - 2. adventná nedeľa

Autor: Slavomir Kalma, 10.12.2017
Sväté omše: PO-Rajec 6:40; 17:00; UT-Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; ST-Rajec 6:40; 17:00; ŠT-Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA-Rajec 8:00; 17:00; Ďurčiná 6:30; 17:00; M.Čierna 16:30; V.Čierna 17:30; SO-Rajec 6:40; 17:00; NE-Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
Farské oznamy
2. adventná nedeľa
 Dnes o 13:30 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca.
Požehnaním vo farskom kostole končí nonstop adorácia 24x7.
V stredu, v piatok a v sobotu sú zimné kántrové dni.
Úmysel: pokoj a spravodlivosť vo svete, duchovná obnova rodín.
Dnes o18:00 pozývame mladých, ktorí prijali sviatosť birmovania na stretnutie do Pastoračného centra.
                                                                                              kontakt:  041/5422311, rajec@fara.sk
 Pondelok (11.12.)  
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
 Utorok (12.12.) Panny Márie Guadalupskej, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Sv. omša Malá Čierna 16:30; Veľká Čierna 17:30; Ďurčiná 17:00;
 
 Streda (13.12.) Svätej Lucie, panny a mučenice, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
 
 Štvrtok (14.12.) Svätého Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka ...viac informácií Životopisy svätých
                            Po večernej sv. omši adorácia - úmysly
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Spoveď chorí od 8:30;
Sv. omša Ďurčiná 17:00;
 Piatok (15.12.)
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
Sv. omša Ďurčiná 6:30; 17:00; 
 
 Sobota (16.12.) Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami v Rajci 9:00 – 11:30 a 14:00 – 16:30
 
Sv. omša Rajec 6:40; 17:00;
 
  3. ADVENTNÁ NEDEĽA (17.12.)                                           
 
Sv. omša Rajec 8:00; 9:30; 11:00;
Sv. omša Ďurčiná 7:30; 10:45; Veľká Čierna 8:00; Malá Čierna 9:15;
 
 
 
Pozývame deti aj rodičov na roráty, ktoré začínajú každé ráno o 6:40.
Roráty možno podporiť počas týždňa do pokladničky.
 
Dnes je ešte možnosť nahlásiť chorých k predvianočnej sv. spovedi. 
 
Celoslovenská zbierká na katolícku charitu - za milodary Pán Boh odplať.
Pán Boh odplať aj za štedrú potravinovú zbierku, ktorú rozdelia sestry vincentky vo farnosti.
 
Rodinné centrum Paletka pozýva rodiny s deťmi na adventné minikatechézy každú adventnú nedeľu o 16.00 v budove Katolíckej spojenej školy oproti kostolu. Informácie na výveske.
 
Milé deti, opäť Vás pozývame, zapojiť sa do zbierky sladkostí pre deti z chudobnejších rodín.
Pred oltárom v kostole v Rajci bude kôš, do ktorého môžete vložiť sladkosť, ktorú chcete darovať iným deťom.
 
Manželské večery budú od nedele 28.1. Informácie: www.manzelskevecery.sk.
Prihlášky pri vchode od Pastoračného centra. Zapísať sa možno v sákristií, alebo mailom rajec@fara.sk
 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami:
Povzbudzujeme Vás k prijatiu sviatosti zmierenia 16.12. sobota Rajec 9:00 – 11:30 a 14:00 – 16:30
a 19. 12. utorok filiálky 16:00 - 17:30. Neodkladajme si ju, lebo do 23. 12. spovedáme vo farnostiach dekanátu. Slabšie počujúci nech využijú spovednice, alebo sákristie.
 
13. až 17.12 prebieha predajná výstava kníh kresťanských vydavateľstiev v budove Katolíckej spojenej škole (KSŠ - oproti kostolu).
16.12. v budove KSŠ (oproti kostolu):
9:00 – 18:00 – predaj výrobkov žiakov, učiteľov a rodičov (na podporu školy)
14:00 – 18:00 – ukážky tradičných remesiel s možnosťou vyskúšať si tvorbu
18:00 – modlitba pri adventnom venci
Pripravená bude kapustnica, káva, punč, koláčiky,...
Je to pekná možnosť stretnúť sa, posedieť si a porozprávať sa. Kto by chcel ešte niečo darovať do predaja, nech to prinesie do KSŠ alebo do sakristie.
 
Zbor sv. Ladislava vás pozýva na adventný koncert Harmonia pastoralis v piatok 15.12. o 17.00 do kostola sv. Barbory v Žiline.
 
V nedeľu 17.12. o 16:00 v kostole sv. Ladislava bude vianočný koncert La Gioia. Predpredaj vstupeniek MsÚ
Rajec - oddelenie kultúry.
 
V pondelok 18.12. o 16:00 v kostole sv. Ladislava bude vianočný koncert ZUŠ Rajec.
 
Pán Boh odplať aj všetkým, ktorí ste pripravili a zúčastnili ste sa 24x7.
 
Pri vchode od Pastoračného centra je k dispozícií Farský list
 a si môžete zakúpiť katolícke časopisy:
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny
- Posol 12/2017
- možnosť objednať knihu Triumf srdca - náhľad knihy (tu)

 
Prajeme požehnaný týždeň.
 
 
 

56030