Autor: Slavomir Kalma, 24.12.2017
Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky, aby Vám dal Pán Boh šťastie, hojné Božské požehnanie: Na poli úrodu, v dome príplodu, na statečku rozmnoženie, na dietkach potešenie a Vám všetkým dobrého zdravia upevnenie. Nech Vám Dobrý Pán Boh žehná aj v Novom roku. Vyprosujú Vám Vaši kňazi
 Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky, aby Vám dal Pán Boh šťastie, hojné Božské požehnanie na poli úrodu, v dome príplodu, na statečku rozmnoženie, na dietkach potešenie a Vám všetkým dobrého zdravia upevnenie.   Dobrý Pán Boh i v Novom roku nech Vám stojí vždy po boku, požehnáva, čo Vám treba: pokoj, zdravie, hojnosť chleba... ;Vyprosujú Vám Vaši duchovní otcovia
 
 
Vinšujeme Vám tieto slávne sviatky,
aby Vám dal Pán Boh šťastie,
hojné Božské požehnanie:
Na poli úrodu,
v dome príplodu,
na statečku rozmnoženie,
na dietkach potešenie
a Vám všetkým dobrého zdravia upevnenie.
 
Nech Vám Dobrý Pán Boh žehná aj v Novom roku.
 
                                         Vyprosujú Vám Vaši kňazi
 
                              
 
 
 
57288