Autor: Slavomir Kalma, 25.12.2017
Sv. omše NE 24.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; 24:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; 24:00; V.Čierna 8:00; 22:30; M.Čierna 9:15; 24:00; PO 25.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; DV 10:45; UT 26.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 10:30; ST 27.12. Rajec 6:40; 17:00; ŠT 28.12. Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA 29.12. Rajec 6:40; 17:00; Ďurčiná 17:00; SO 30.12. Rajec 6:40; 17:00; NE 31.12. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; PO 1.1. Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; DV 10:45;
 
BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC
 kontakt: 041/5422311, rajec@fara.sk
  Sväté omše Poznámky
Rajec Filiálky
Nedeľa 24.12. 4. adventná nedeľa
Štedrý deň
8:00
9:30
11:00
24:00
 Ďurčiná
 7:30;10:45; 24:00
 Veľká Čierna
 8:00 22:30
 Malá Čierna
 9:15  24:00
 
Doobeda pri svätých omšiach
je požehnanie betlehemov
Pondelok 25.12.
Narodenie Pána, slávnosť
 - po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
   Za milodary Pán Boh odplať.
 
8:00
9:30
11:00
 
 Ďurčiná 7:30; 10:45
 Veľká Čierna 8:00
 Malá Čierna 9:15
 Domov vďaky 10:45
 
Jasličková pobožnosť:
- Malá Čierna po sv. omši
            - 14:45 Rajec
            - 16:00 Ďurčiná
Utorok 26.12.
Svätého Štefana prvého mučeníka, sviatok
 - po sv. omšiach bude tradičná vianočná zbierka.
   Za milodary Pán Boh odplať.
 
8:00
9:30
11:00
 
 Ďurčiná 7:30; 10:45
 Veľká Čierna 8:00
 Malá Čierna 9:15
 Šuja 10:30
 
16:00 Vianočný koncert
zbor sv. Ladislava
Streda 27.12.
Svätého Jána apoštola a evanjelistu, sviatok
 
6:40
17:00
 
 
Pri sv. omšiach požehnanie vína
Štvrtok 28.12.
Svätých Neviniatok, mučeníkov, sviatok
 
6:40
17:00
 
 Ďurčiná 17:00
 
9:30 Púť detí do Rajeckej Lesnej
možnosť zapísať sa na zoznam v kostole
Piatok 29.12.
Svätého Tomáša Becketa, spomienka
 
6:40
17:00
 
 Ďurčiná 17:00
 
Sobota 30.12.
 
 
6:40
17:00
   
Nedeľa 31.12.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
 - 11:00 Obnova manželských sľubov
 - Poďakovanie na konci roka. Možnosť získania úplných odpustkov.
 
8:00
9:30
11:00
 
 Ďurčiná 7:30; 10:45
 Veľká Čierna 8:00
 Malá Čierna 9:15
Poďakovanie na konci
roka. Možnosť získania úplných odpustkov
 
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
          + pobožnosť
 Od 23:00 vyložená Sviatosť oltárna.
 O 24:00 požehnanie do Nového roka.
Pondelok 1.1.2018
Panny Marie Bohorodičky, sviatok
- vzývanie Ducha Svätého,
  Možnosť získania úplných odpustkov;
- po sv. omšiach bude tradičná novoročná zbierka pre kostolnú službu. Za milodary Pán Boh odplať.
 
8:00
9:30
11:00
 
 Ďurčiná 7:30; 10:45
 Veľká Čierna 8:00
 Malá Čierna 9:15
 Domov vďaky 10:45
 
 
Ježiš sa narodil v tichu noci.
Pozývame všetkých, aby sme si na Štedrý deň dopriali ticho
a vytvorili atmosféru radosti, pokoja
a nie rachotu delobuchov a petárd.
Duchovne spojení prežijeme ako jedna veľká rodina.
 
Milostiplné a požehnané prežitie Vianoc!
 
 
57461