Oznámenie dňa Veľkej noci – 2018

Autor: Slavomir Kalma, 06.01.2018
OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI
v omši Zjavenia Pána 2018

         Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
 
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 1. apríla.
 
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
     -  Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 14. februára,
     -  Nanebovstúpenie Pána, 10. mája,
     -  Zoslanie Ducha Svätého, 20. mája,
     -  Prvá adventná nedeľa, 2. decembra.
 
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
 
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov.
     Amen.