Autor: Slavomir Kalma, 14.01.2018
 Srdečne pozývame k ekumenickej modlitbe za jednotu medzi kresťanmi    v nedeľu 21.januára o 14:30 do evanjelickej modlitebne ul. Komenského a vo štvrtok  25. januára o 18:00 do farského kostola sv. Ladislava v Rajci
 
Srdečne pozývame k ekumenickej modlitbe
za jednotu medzi kresťanmi
 
v nedeľu 21.januára o 14:30 do evanjelickej modlitebne ul. Komenského,
vo štvrtok 25. januára o 18:00 do farského kostola sv. Ladislava v Rajci.