Autor: Slavomir Kalma, 13.03.2018
Kvetná nedeľa Rajec: 8:00, 9:30, 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; PO-26.3. 6:10; UT-2.3. 6:10; ST-28.3. 6:10; 17:00; Zelený štvrtok 16:30; V.Čierna 16:30; Ďurčiná 18:30; poklona do 22:00; Veľký piatok Obrady Rajec 15:30; V.Čierna 16:30; Ďurčiná 18:30; Biela sobota - Veľkonočná vigília Rajec, V.Čierna, Ďurčiná 19:30; Veľkonočná nedeľa Rajec: 8:00, 9:30, 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; Veľkonočný pondelok Rajec: 8:00, 9:30, Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna, Šuja 9:15;
 
BOHOSLUŽBY POČAS VEĽKEJ NOCI
 
  Kvetná nedeľa - 25.3. 8:00; 9:30; 11:00;
       Ďurčiná 7:30; 10:45;
       Veľká Čierna 8:00;
       Malá Čierna 9:15;
Liturgický kalendár         14:00 - Krížová cesta
  Pondelok - 26.3. 6:10  
Liturgický kalendár  
  Utorok - 27.3 6:10  
Liturgický kalendár        Spoveď: 15:30 - 18:00 Rajecké Teplice
  Streda - 28.3. 6:10; 17:00;       Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  Pred sv. omšami možnosť spovede pre prídených zo zahraničia
  Zelený štvrtok - 29.3. 16:30
      Veľká Čierna 16:30;
      Ďurčiná 18:30;
Liturgický kalendár
 Poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 22:00;
 Ruženec o 20:00;
 Veľký piatok - 30.3. OBRADY VEĽKÉHO PIATKU
15:30
      Veľká Čierna 16:30;
      Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár
 Ranné chvály - Rajec 7:30; Ďurčiná 7:30;
 Krížová cesta - Rajec 8:30; Rajecká Lesná 10:00;
 20:00 - Ruženec; poklona Kristovmu krížu a pri Božom hrobe - zapísať sa
  Biela sobota - 31.3. OBRADY VEĽKONOČNEJ VIGÍLIE
19:30
       Veľká Čierna 19:30;
       Ďurčiná 19:30;
Liturgický kalendár
 Ranné chvály - Rajec 8:00; Ďurčiná 8:00;
 Poklona pri Božom hrobe do 18:15
 19:30 - pred Misijným krížom; priniesť si so sebou sviece, kahance
  Veľkonočná nedeľa - 1.4. 8:00; 9:30; 11:00;
      Ďurčiná 7:30; 10:45;
      Veľká Čierna 8:00;
      Malá Čierna 9:15;
Liturgický kalendár
 Pri sv. omšiach požehnanie veľkonočných pokrmov (mäso, syr, vajíčka)
 Po sv. omšiach výročná farská zbierka
  Veľkonočný pondelok - 2.4. 8:00; 9:30;
      Ďurčiná 7:30; 10:45 - nebude;
      Veľká Čierna 8:00;
      Malá Čierna 9:15;
      Šuja 9:15;
Liturgický kalendár  
 
 
Kvetná nedeľaKvetná nedeľa
 
Drahí bratia a sestry, týždeň pred Veľkou nocou, ktorý práve začíname, sa nazýva Veľkým týždňom. Veľkým preto, lebo v ňom slávime veľké tajomstvo nášho vykúpenia. Celý je zasvätený spomienke na utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista.

Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou utrpenia Pána, teda dnes, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista, so zvesťou o jeho umučení. Obrady dnešnej nedele sa skladajú z dvoch častí: zo spomienky na slávnostný vstup Pána do Jeruzalema a zo svätej omše, pri ktorej si pripomenieme Pánovo umučenie.

V prvej časti, teda v spomienke na Pánov vstup do Jeruzalema, sa sprítomňuje udalosť, ktorú opisujú všetci štyria evanjelisti. Pánov vstup do Jeruzalema z Olivovej hory si odpradávna pripomíname slávnostnou procesiou, pričom napodobňujeme zvolania a gestá hebrejských detí, ktoré vyšli v ústrety Pánovi a nadšene volali: „Hosanna!“

Ozdobený nezahalený kríž, ktorý ponesieme na čele procesie predstavuje Krista, ako večného kráľa. Palmové ratolesti, u nás bahniatka, sú symbolom Kristovho víťazstva nad smrťou a zároveň sú znakom čnostného života. Keď ich kňaz pokropí svätenou vodou, stanú sa sväteninami, ktoré nám na orodovanie Cirkvi sprostredkujú mnohé milosti, najmä ochranu tela a duše, hojnosť Božieho požehnania a odvrátenie všetkých protivenstiev. Odložme si ich preto doma na dôstojné miesto.

Nech nás procesia pobáda k tomu, aby sme svojím životom išli v ústrety tomu, ktorý nás vyslobodil od hriechu a ktorý nás očakáva vo večnom kráľovstve. Keď procesia príde do kostola, obraz oslavy Pána sa zmení na obraz jeho utrpenia. Tam bude nasledovať druhá časť dnešných obradov – svätá omša, ktorú už citeľne prelína smútok, charakteristický pre Veľký týždeň. Vykupiteľ vstúpil v sláve do Jeruzalema, aby tam trpel a v bezbrannom ponížení a bolestiach odčinil hriechy sveta a aby ako kráľ na kríži pritiahol k sebe všetkých. A ako ho teraz oslavujú naše srdcia a ústa, tak nech ho velebia aj naše skutky. Keď procesia príde do kostola, obraz oslavy Pána sa zmení na obraz jeho utrpenia. Budú nasledovať pašie. Je to časť z evanjelia o Pánovom umučení. Nie je to správa akoby o veci vzdialenej; musíme v sebe znovu cítiť, že Kristus trpel za nás. On nás videl pred sebou a teraz sa nám prihovára svojím slovom. Počas pašií môžu starší a telesne slabší sedieť.

Pri oznámení, že Pán Ježiš vydýchol, si všetci na znak úcty a vďaky kľakneme.
 
 
Povzbudzujeme Vás k dennému sv. prijímaniu a účasti na sv. omšiach. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave sviatosti zmierenia a Kvetnej nedele (spev, upratovanie, varenie, pečenie, obsluha, príprava priestorov, textov ).
 
Možnosť získania odpustkov pri verejnej adorácií na Zelený štvrtok, Poklone krížu na Veľký piatok, obnove krstných sľubov pri veľkonočnej vigílií.
 
Pri východoch sa nájdete Farské listy - Veľká noc 2018 ( prehľad bohoslužieb ).
 
Na Zelený štvrtok o 9:30 bude v Žiline v Katedrále sv. omša svätenia olejov za účasti biskupa a všetkých kňazov diecézy.
 
Prosíme mužov, mládencov zapísať sa na zoznam od Pastoračného centra k štvrtkovému umývaniu nôh
 
Počas Veľkej noci milodar pri Božom hrobe je na podporu kresťanov vo sv. zemi. Ostatné milodary budú na potreby farnosti. Za milodary Pán Boh odplať.
 
 
Kristus, náš Pán vstal zmŕtvych!
Aleluja!
Radujme sa!
Aleluja!
 
Požehnané a milostiplné prežitie
Veľkonočných sviatkov
Vám vyprosujú Vaši kňazi:
 
Peter Hluzák, Michal Melišík,
Zdenko Králik, Pavel Židek
 
 
61395