Autor: Slavomir Kalma, 08.04.2018
Sv. omše PO Rajec 6:10; 18:15; M.Čierna 15:00; V.Čierna 17:00; Ďurčiná 18:00; UT Rajec 6:10; 18:15; ST Rajec 6:10; 18:15; šk. kaplnka 7:15; ŠT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO Rajec 6:30; 18:15; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
2. veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
                                Dnes: 
                                o 14:30 je modlitba svätého ruženca a následne
                                o 15:00 bude Hodina milosrdenstva s požehnaním.
                                o 14:00 sa odchádza autobusom na vrch Butkov.
   
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
  Pondelok - 9.4.
  Zvestovanie Pána - slávnosť.
6:10; 18:15;
        Malá Čierna 15:00;
        Veľká Čierna 17:00;
        Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár  
  Utorok - 10.4.
6:10; 18:15;
      
Liturgický kalendár
   Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
Zapísať sa do zoznamu
  Streda - 11.4.
6:10;  18:15;
7:15 - školská kaplnka;
       
Liturgický kalendár  
  Štvrtok - 12.4.
6:10;  18:15;
       Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár
    Po sv. omši adorácia;
  Piatok - 13.4.
6:10;  17:00;
       Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
Chvály od 19:30;
Stretnutie birmovancov s ich rodičmi. Téma: sexualita
  Sobota - 14.4.
6:30; 18:15;  
Liturgický kalendár
 
  3. veľkonočná nedeľa - 15.4.
 
8:00; 9:30; 11:00;
       Ďurčiná 7:30; 10:45;
       Veľká Čierna 8:00;
       Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár  
 

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
14.4.2015 o 15:00 Rajec Martin Novosad, syn Miroslava a Viery, bytom Kamenná Poruba a Patrícia Kramorišová, dc. Patrika a Gabriely, bytom Rajec. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
V sobotu o 9:00 pozývame na hokejbal. Stretnutie pri fare.
 
Prajeme požehnaný týždeň..

 

 
 
 
62443