Autor: Slavomir Kalma, 20.05.2018
Sv. omše PO Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; Šuja 13:00; UT Rajec 6:10; 18:15; M.Čierna 17:00; V.Čierna 18:00; ST Rajec 6:10; 18:15; Kaplna KSŠ 7:15; ŠT Rajec 9:30; Ďurčiná 18:00; PIA Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO Rajec 6:30; 18:15; NE Rajec 7:45; 9:15; 10:30 - Prvé sväté prijímanie; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa zoslania Ducha svätého – za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.
Končí sa veľkonočné obdobie.Začína obdobie cez rok – zelená liturgická farba. Modlíme sa Anjel Pána.
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 21.5.
  Svätodušný pondelok 
  Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi,
  spomienka
6:10; 18:15;
         Ďurčíná 18:00
         Šuja 13:00     
Liturgický kalendár
 Večer po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí
s rodičmi Katolícka spojená škola a ZŠ Ďurčiná
  Utorok - 22.5.
 
6:10; 18:15;
         Veľká Čierna 18:00
         Malá Čierna 17:00
Liturgický kalendár
Večer po sv. omši nácvik prvoprijímajúcich detí
s rodičmi ZŠ Lipová
 Streda - 23.5.
 
6:10;  18:15;
7:15 - školská kaplnka
       
Liturgický kalendár  
  Štvrtok - 24.5.
  Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a
  Večného kňaza, sviatok
6:10; 
večerná sv. omša nebude
       Ďurčiná 18:00;
Liturgický kalendár
   
  Piatok - 25.5.
 
6:10;  17:00;
       Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
17:00 Stretnutie birmovancov TEST
  Sobota - 26.5.
  Svätého Filipa Neriho, kňaza, spomienka
6:30; 18:15;  
Liturgický kalendár
 8:30 nácvik prvoprijímajúcich detí s rodičmi
                a sviatosť zmierenia do 10:30.
                Povzbudzujeme k nej celé rodiny.
 Nedeľa 27.5.
 Najsvätejšej Trojice, slávnosť
7:45; 9:15; 10:30;
Prvé sv.prijímanie detí o 10:30 POZOR
v Rajci sú posunuté sv.omše;
       Ďurčiná 7:30; 10:45;
       Veľká Čierna 8:00;
       Malá Čierna 9:00;
Liturgický kalendár
 Výročná farská poklona do 22:00;
        Možnosť zapísať sa na zoznam pri bočnom vchode
        od Pastoračného centra.
        V Rajeckej Lesnej je Púť k Najsvätejšej Trojici.
 

Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa zúčastnili a aj tým, ktorí pričinili o prípravu a realizáciu kňazskej rekolekcie.
 
Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý za uskutoční v Trnave 15. – 16. júna. 2018 .
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 

 
 
 
63395-63790