Autor: Slavomir Kalma, 24.06.2018
Sv. omše PO Rajec 6:10; 18:15; UT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; ST Rajec 6:10; 18:15; ŠT Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA Rajec 8:00; 18:15; Ďurčiná 18:00; V.Čierna 18:00; SO Rajec 6:30; 18:15; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
12. nedeľa cez rok - farské hody
Po sv. omši ste pozvaní na malé občerstvenie pri muzike.
O 14:00 bude vystavená Sviatosť Oltárna do 14:30. Po požehnaní možnosť uctenie relikvie sv. Ladislava.
   Hodový program pokračuje popoludní na Námestí SNP.  Viac informácií vo výveskách.
   Všetkých srdečne pozývame.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 25.6.
 
6:10; 18:15;
 
Liturgický kalendár
 
  Utorok - 26.6.
 
6:10; 18:15;
       Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 27.6.
 Svätého Ladislava, uhorského kráľa,
  patróna nášho farského kostola
6:10;  18:15;
 
Liturgický kalendár
Pri sv. omšiach uctenie relikvie sv. Ladislava
 Štvrtok - 28.6.
6:10; 18:15;
       Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
 
  Piatok - 29.6.
  Svätých Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť,
  prikázaný sviatok
8:00 Te Deum;  18:15;
       Ďurčiná 18:00
       Veľká Čierna 18:00
Liturgický kalendár
 Pri sv. omšiach tradične zbierkou ,,Halier sv. Petra“ možno podporiť
 dobročinné diela sv. otca.
  Sobota - 30.6.
 
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
 
  13. Nedeľa - 1.7.
 
8:00; 9:30; 11:00;
       Ďurčiná 7:30; 10:45;
       Veľká Čierna 8:00;
        Malá Čierna 9:15;
Liturgický kalendár  
 

Te Deum, žiaci sa rozlúčia so školou slávnostným poďakovaním v piatok o 8:00. Pozývame všetkých, nielen žiakov a študentov, na poďakovanie za školský rok.
 
V sobotu 30. júna sa hodový týždeň ukončí sv. omšou vo farskom kostole o 18:15, ktorú bude celebrovať Ing. Mgr. Marián Kuffa, predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza.
Pozývame na blok prednášok. 15:00 Marián Kuffa, JUDr. Mgr. Anton Chromík, Ing. Mgr. PhDr. Pavol Vilček. Témy: Istanbulský dohovor, pomoc týraným.
Po sv. omši bude sviečkový ružencový sprievod k Trojičnému stĺpu na námestí v Rajci.
 
K 1.7.2018 dochádza k personálnym zmenám v diecéze, našom dekanáte i v našej farnosti. P. kaplán Zdenko Králik odchádza za kaplána do Konskej. Pán Boh odplať za pôsobenie v našej farnosti. Sprevádzajme ho v modlitbách. Prajeme mu hojnosť Božieho požehnania a veľa sily Božieho Ducha na novom pôsobisku. Pre nedostatok kňazov farnosti Oščadnica, Považská Bystrica – mesto a náš Rajec prichádzajú o kaplána. Keďže nás bude o jedného menej, od 1. júla budeme nútení zredukovať sv. omše, upraviť čas spovedania či vybavovania v kancelárií. Za pochopenie ďakujeme.
 
Aj tento rok sa bude konať denný letný tábor pre deti 1. stupňa ZŠ. Tábor sa bude konať 30. júla - 3. augusta v Pastoračnom centre. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť dnes po sv. omšiach v Pastoračnom centre, poplatok je 12 eur.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zabezpečenie štvrtkového koncertu a sväto Ladislavských hodových dní.
 
Všetkým Jánom a Ladislavom vyprosujeme všetko naj..., hojnosť božích milostí, zdravia duše i tela. .
 
 
K ponuke časopisy:
                  - Katolícke noviny
                  - Slovo medzi nami
                  - Milujte sa!
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
65341-65946