Autor: Slavomir Kalma, 02.07.2018
Slovenský dohovor za rodinu - Zastavme zlo z Istanbulu
30.6.2018 v kostole sv. Ladislava, Rajec.
 
Program
- Blok prednášok - prednášajúci:
- ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza; Zastavme zlo z Istanbulu
- JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. Predseda Aliancie za rodinu; Čo je horšie ako atómová bomba
- ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK - Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity; Čo bráni pomáhať týraným ženám
- DOC. RNDR. VLADIMÍR PALKO, CSC.; Istanbulský dohovor
- Sv. omša s kázňou k téme ( O. MARIÁN KUFFA )
- Po sv. omši ružencový sprievod na námestie k Trojičnému stĺpu