Autor: Slavomir Kalma, 31.08.2018
 
Sv. omše PO Rajec 8:00; 18:15; UT Rajec 6:10; Ďurčiná 18:00; V.Čierna 17:30; ST Rajec 6:10; 15:00 korunka BM; školská kaplnka 7:15; ŠT Rajec 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO Rajec 6:30; 18:15; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
22. nedeľa cez rok
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a požehnanie. Ste srdečne pozvaní.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 3.9.
 Sv.Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
 Začiatok školského roku "Veni sancte"
8:00; 18:15
   Spoveď: Malá Čierna 16:45 -17:15
                  Rajec od 17:45
                  Chorí Šuja od 9:30
Liturgický kalendár
 
  Utorok - 4.9.
6:10
  Sv. omša Ďurčiná 18:00
          Veľká Čierna 17:30
  Spoveď: Ďurčiná 17:00
         Veľká Čierna 17:00 - 17:30
         Rajec od 17:45
         Chorí Šuja od 8:30
Liturgický kalendár  
 Streda - 5.9.
  Sv. Terézia z Kalkaty – Matka Tereza, rehoľníčka,
6:10
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
   Školská kaplnka 7:15
    Spoveď: Rajec 15:00 - 16:00
                Ďurčiná 16:30 - 17:00
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 6.9.
 
18:15
   Spoveď: Chorí od 8:00
    Domov vďaky od 10:00 + sv. omša
    Rajec 17:00 - 20:00
    Ďurčiná 17:00
   Sv. omša Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
Deň modlitieb za duchovné povolania.
 1. Piatok - 7.9.
 Sv. troch košických mučeníkov – Marka Križina,
 Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza,
 kňazov a mučeníkov,spomienka
6:00; 17:00
     Spoveď: Chorí od 8:00
     Rajec 13:00 - 17:30
     Sv. omša Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  Po sv. omši ružencový sprivod
 Sobota - 8.9.
 Narodenie Panny Márie, sviatok
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár  
 Nedeľa - 9.9.
 23. nedeľa cez rok
8:00; 9:30; 11:00
   Ďurčiná 7:30; 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár Rajec - 11:00 rodiná sv. omša 
 

Kvôli personálnym zmenám v našej farnosti dochádza k úprave sv. omší a preto aj úmyslov sv. omší
Úmysly sv. omší: z pondelka ráno na nedeľu 9:30
                              z utorka večer na štvrtok večer 18:15
                              zo stredy večer na nedeľu 11:00
                             
Úradné záležitosti vybavujeme:
                           - po sv. omšiach, utorok a stredu ráno do 7:30;
                              pondelok, štvrtok večer do 19:30;
                           - v piatok od 16:00 - 16:30;
                           V súrnych prípadoch volať: 0902 895 899
Za pochopenie ďakujeme
 
Srdečne pozývame žiakov, študentov, rodičov, pedagógov, predstaviteľov samospráv i všetkých Vás na slávnostnú sv. omšu a Veni Sancte KSŠ v Rajci pondelok 3.9.2018 o 8:00.
Rodičia prvákov príďte s deťmi priamo do kostola na predné lavičky. Po sv. omši pôjdu s triednymi učiteľkami do svojich nových tried. Ostatní žiaci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi o 7. 45 hod pred svojou školou.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec 13:30 Ing. Dominik Toman, bytom Tesáre a Mgr. Veronika Zafková, bytom Rajec.
Rajec 15:00 Martin Gaňa, bytom Považská Bystrica a Eva Veselá, bytom Rajec.
Rajec 16:00 Dávid Poliak, bytom Nededza a Magdaléna Pažická, bytom Rajec.
Ak by niekto vedel o prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.
 
V septembri bude možnosť prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania Prihlášky sa budú dávať v sákristií. Treba ich vypísať, vybaviť potvrdenie krstu. Zápis bude 28.9.2018. Dospelí nech prídu na faru. V piatok o 18:30 bude stretnutie animátorov birmovancov v Katolíckej spojenej škole.
 
eRko v Rajci pozýva dnes o 18:00 do pastoračného centra, tých, ktorí majú chuť a ochotu pracovať s deťmi, majú 15 rokov. Je možnosť pridať sa do animátorského tímu. Dozvedia sa viac o práci s deťmi v eRku, aj v našej farnosti.
 
eRkári pozývajú všetky deti vo veku od 5 do 15 rokov na prvé eRko stretko v tomto školskom roku. Už v piatok 7. 9. o 18:00 sa môžete tešiť na veľa radosti a zážitov. Tešia sa na vás všetci animátori.
 
Chceme poďakovať: Katolícka spojená škola zorganizovala počas prázdnin tábor pre budúcich prvákov a v spolupráci s mestom a farnosťou denný tábor pre deti z Rajca. Tiež vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zabezpečenie a podporu detských letných táborov .
 
Pozvanie do Rajeckej Lesnej 8. a 9. 9. na púť k Panne Márií Frívaldskej. Program na výveske
 
Pozývame na posviacku znovu vztýčeného kríža pod kopcom Dubová, ktorá sa uskutoční 16.9.2018 o 15:00 priamo pri kríži. Nadviažeme tak na tradíciu spred 28 rokov kedy bol posvätený prvý vztýčený kríž na sviatok Povýšenia svätého Kríža v roku 1990. Týmto tiež ďakujeme ochotným mužom, ktorí venovali svoj čas i nemalé úsilie aby sa nad našim mestom mohol opäť týčiť symbol Kristovho víťazstva.
 
Dnes popoludní je vo Višňovom púť mužov. Prednášateľom je biblista prof. František Trstenský. Program na výveske. Povzbudzujeme k účasti mužov aj ich ženy.
 
 
 
Ponuka na čítanie:
                  - Katolícke noviny
                  - Slovo medzi nami
                  - Knižku: Catalina Rivas - Prežívaj svätú omšu ...viac informácií
                 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
68760-69049