Autor: Slavomir Kalma, 25.11.2018
 
Sv. omše PO Rajec 17:00; UT Rajec 6:10; Ďurčiná 17:00; V.Čierna 16:30; M.Čierna17:30; ST Rajec 7:10; ŠT Rajec 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; SO Rajec 6:30; 17:00; NE Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
34. nedeľa Krista Kráľa
Po sv. omši obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
Možnosť získania úplných odpustkov.
O 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.
041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
  Pondelok- 25.11.
17:00
 
Liturgický kalendár  
  Utorok - 26.11.
6:10
     Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 27.11.
7:10
    školská sv. omša
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 28.11.
17:00
    Ďurčiná 17:00
 Výročie posviacky chrámu v Ďurčine
Liturgický kalendár
Adorácia - možnosť dať úmysly
 Piatok - 29.11.
 Svätého Ondreja, apoštola, sviatok
6:10; 17:00
       Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 1. Sobota - 30.11.
 Panny Márie, spomienka
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár
 13.00 – 18.00 duchovná obnova birmovancov
 1. Adventná nedeľa - 1.12.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná 7:30; 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
Pri sv. omšiach požehnanie adventných vencov.
Celoslovenská zbierka na katolícku charitu. Pán Boh odplať
 

V sakristii zapisujeme úmysly svätých omší na nový liturgický rok. Možnosť odoslania úmyslov misijným kňazom!
 
Kto sa chce stať koledníkom Dobrej noviny, prihláste sa v sakristii. Tiež aj zodpovedné osoby DN prihláste sa v sakristii. 1. kolednícke stretko bude v piatok 30.11. o 18:00 v Pastoračnom centre.
 
Začíname Roráty 2018 - od utorka po 1. adv. nedeli sv. omša ráno o 6:40 hod., deti dostanú adv. kalendár, úlohy, ktoré budú aj odmenené, raňajky budú v Pastoračnom centre.
Stretnutie dobrovoľníkov na prípravu rorátov bude v nedeľu o 15:00 v Pastoračnom centre.
 
Pozvanie pre deviatakov na deň otvorených dverí 4.12.2018 od 11:00 v Gymnáziu Kráľovnej pokoja v v budove školy Na Závaží 2 v Žiline. Info na vývesk.
 
Potraviny možno priniesť aj k sestričkám vincentkám (od 7:00 – 16:00, priestory pri KSŠ, oproti fare) do konca novembra. Vďaka všetkým, ktorí sa podelia.
 
Prosíme, o udržiavnie poriadku v záhrade za Pastoračným centrom. Záhrada má slúžiť všetkým. Preto opätovne žiadam tých, ktorí tam boli v piatok večer, aby tam po sebe prišli urobili poriadok, aby sa to nemuselo riešiť iným spôsobom.
 
Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
                  - Katolícke noviny
                  - Naša Žilinská diecéza
                  - Slovo medzi nami
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
                 
                 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
 
71959-72196-72420