Autor: Slavomir Kalma, 05.12.2018
Roste nebesá zhora, oblaky nech pršia Spravodlivého; Nech sa otvorí zem a vyklíči Spasiteľa. Roráty 2016 - Téma: misijná ,, Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium...“
ADVENT 2018
 
RORÁTY 2018
 Roráty 2018 - Téma: Z KMEŇA JESSEHO VZÍDE RATOLESŤ
Téma: Z kmeňa Jesseho vzíde ratolesť
 
Počas tohtoročného adventu nás budú sprevádzať slová z knihy proroka Izaiáša o výhonku z kmeňa Jesseho. "Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne" (Iz 11,1). Výhonok - konáre stromu - budeme zapĺňať postavami zo Svätého písma. Pôjde o postavy (Abrahám, Izák, Jakub, Jozef, Mojžiš... ), ktoré boli predchodcami Pána Ježiša, očakávali a pripravovali na jeho príchod a "aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale zdiaľky to videli a pozdravovali; a vyznávali" (Hebr 11,13). Boh plnil prisľúbenia, ktoré im dával a naplno sa splnili narodením Božieho syna Ježiša Krista.
  PREDAJNÁ VÝSTAVA KNÍH
 
Katolícka spojená škola aj tento rok organizuje
predajnú výstavu kníh kresťanských vydavateľstiev.
 
Výstava bude otvorená v budove školy oproti farskému úradu už od 3. adventnej nedele 16.12. každý deň do 21.12. po každej sv. omši.
 
Vianočné trhy sa uskutočnia v sobotu 22. 12. od 9:00 do 18.:00 hod. v budove školy oproti farskému úradu.
 
Ponúkame vám výrobky detí a ich rodičov, kapustnicu, koláčiky, punč a iné chuťovky. Ich kúpou podporíte deti v Katolíckej spojenej škole.
Tešíme sa na príjemné stretnutie s vami pri remeselných dielňach a príjemnej hudbe.
 
BOHOSLUŽBY POČAS VIANOC  ...viac informácií (tu)
 
VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VIANOCAMI  ...viac informácií (tu)
 
Kapela HOPERISE vydáva svoj debutový album - NEOPÍSATEĽNÝ ...viac informácií (tu)
 
KBS logo 
Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska Upevňovanie zväzkov lásky a pokoja v medziľudských vzťahoch  ...viac informácií  
 
 
Farský list - Advend, Vianoce 2016FARSKÝ LIST  ...viac informácií (tu)