Autor: Slavomir Kalma, 05.01.2019
OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI v omši Zjavenia Pána 2019 Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 21. apríla. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni: - Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 6. marca, - Nanebovstúpenie Pána, 30. mája, - Zoslanie Ducha Svätého, 9. júna, - Prvá adventná nedeľa, 1. decembra. Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.
OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI
v omši Zjavenia Pána 2019

         Milí bratia a sestry,
Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde.
V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
 
Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 21. apríla.
 
V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:
     -  Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 6. marca,
     -  Nanebovstúpenie Pána, 30. mája,
     -  Zoslanie Ducha Svätého, 9. júna,
     -  Prvá adventná nedeľa, 1. decembra.
 
Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
 
Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde,
Pánovi času a dejín,
neprestajná chvála na veky vekov.
     Amen.