Autor: Slavomir Kalma, 24.02.2019
 
PO - Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 17:00; ST - Rajec 6:10; ŠT - Rajec 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA - Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 17:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
7. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 25.2.
17:00
 spoveď: chorí Šuja od 8:00
Liturgický kalendár  
 Utorok - 26.2.
6:10
 sv. omša: Ďurčiná 17:00
 spoveď: Veľká Čierna 16:00 - 16:45
 Malá Čierna 16:50 - 17:30 + sv. omša
Liturgický kalendár  
 Streda - 27.2.
6:10
 spoveď: Ďurčiná 16:15 - 17:00
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 28.2.
17:00
 sv. omša: Ďurčiná 17:00
 spoveď: chorí od 8:00
              Rajec 17:00 - 20:00
Liturgický kalendár  
 1. Piatok - 1.3.
6:00; 17:00
 spoveď: chorí od 8:00
              Rajec 13:00 - 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár
 17:00 stretnutie birmovancov
Ružencový sprievod
 1. Sobota - 2.3.
 Panny Márie, spomienka.
6:30; 17:00
 
Liturgický kalendár  9:00 stretnutie s miništrantami v Pastoračnom centre
 8. Nedeľa cez rok - 3.3.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
    Šuja  9:00
Liturgický kalendár  
 
 
K sviatosti zmierenia prosíme využívať možnosti počas týždňa. Neodkladajte si ju na piatok, pretože keďže jeden p. kaplán chýba, pomáhajú nám spovedať do 15:00 a potom všetkých vyspovedať v piatok nestíhame.
 
K sviatosti manželstva sa pripravuje: Rajec o 14:00 Miloš Myšiak a Barbora Kubálková, bytom Rajec. Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave ponúka denné a externé štúdium. Info na výveske.
 
Erkári pozývajú všetky deti na tohoročné fašiangy, ktoré sa uskutočnia 3.3.2019 (nedeľa) o 15:00. Pre deti je pripravený pestrý program, kde sa stretnú s rôznymi superhrdinami. Na záver je pripravená aj veľká tancovačka. Animátori sa na Vás tešia a očakávajú Vás s veľkou radosťou.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
73374-74612