Autor: Slavomir Kalma, 03.03.2019
 
PO - Rajec 17:00; UT - Rajec 6:10; ST - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; ŠT - Rajec 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA - Rajec 17:00; Ďurčiná 17:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
8. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole je modlitba sv. ruženca a zmierna poklona.
Za obvyklých podmienok možnosť získania úplných odpustkov.
Po nich katechéza o svetových dňoch mládeže. Srdečne ste pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 4.3.
17:00
 
Liturgický kalendár  
 Utorok - 5.3.
6:10
    
Liturgický kalendár  
 Popolcová streda - 6.3.
 Deň pokánia Cirkvi,
prísny pôst zdržanie sa mäsitých pokrmov
6:10; 17:00
     Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 7.3.
17:00
    Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár
Deň modlitieb  za povolania
 Piatok - 8.3.
17:00
    Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 9.3.
6:30; 17:00
   
Liturgický kalendár  od 9:00 príprava snúbemcov v Pastoračnom centre
 1. Pôstna nedeľa - 10.3.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná 7:30; 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár
Po sv. omšiach možnosť podporiť celoslovenskú zbierku
        na katolícku charitu. Za milodary Pán Boh odplať.
Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
 

Úmysel sv. omše z piatku rána bude v stredu večer.
 
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme v:  piatok o 16:15
                                                                                                        nedeľu o 14:00
Na filiálkach v piatok o 17.00 (Ďurčiná 16:15) a v nedeľu o 14.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola.
 
Milí rodičia a priaznivci Katolíckej spojenej školy,aj tento rok vás prosíme o darovanie 2% z vašich zaplatených daní pre Občianske združenie ZRNKO. Hoci sa 2% môžu javiť ako zanedbateľná čiastka, práve ona môže mať pre naše deti veľký význam. Získané finančné prostriedky v tomto roku použijeme na finančné zabezpečenie školských i mimoškolských aktivít našich žiakov.
Pripravené tlačivo si môžete vyzdvihnúť v predsieni. Vyhlásenia môžu byť doručené na Daňový úrad najneskôr do 30. apríla 2019! Pán Boh odplať.
 
Stretnutie pašiového zboru bude stredu o 18:00, po večernej sv. omši. Pozývame Vás, rozšíriť jeho rady.
 
Príprava snúbencov na manželstvo, ktorí sa nahlásili je v sobotu 9. marca od 8:00 v Pastoračnom centre.
Prosíme o dochvíľnosť.
 
Prežívame fašiangové obdobie, ktoré má veľkú tradíciu. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa snažia udržiavať a zachovávať dobré zvyky. Povzbudzujeme zároveň, aby tento čas bol časom radostí a nie nerestí. Všetko smieme, ale nie všetko nám osoží, píše sv. Pavol.
 
eRkári pozývajú dnes o 15:00 všetky deti na tohtoročné fašiangy. Pre deti je pripravený pestrý program, kde sa stretnú s rôznymi superhrdinami. Na záver je pripravená aj veľká tancovačka. Animátori sa na Vás tešia a očakávajú Vás s veľkou radosťou.
 
Pre PN pána farára prosíme, aby veriaci z filiálok využívali farský kostol. Ďakujeme za pochopenie

 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
76828