Autor: Slavomir Kalma, 10.03.2019
Chceme začať... Modlitbou a pokáním Pôstne obdobie je výbornou príležitosťou pre obnovu života. Každý môže mať na tejto obnove účasť. Dať šancu modlitbe - vytvoreniu priestoru pre Boha, aby konal v mojom živote. Dať šancu štedrosti - tá viac menej drieme v každom z nás. Dať šancu zmene - prebudovať to, čo nefunguje. Ďakujme spoločne za túto neustále sa opakujúcu príležitosť žiť náš život plnšie, zmysluplnejšie a radostnejšie. Podporou dobrých nápadov vo farnostiach našej diecézy Po Veľkej noci plánujeme predstaviť projektovú súťaž pre farnosti, v rámci ktorej sa budete môcť uchádzať o finančnú podporu pre realizáciu vašich dobrých nápadov pretavených do konkrétnych projektov. Podporíme projekty zamerané na posilnenie a skvalitnenie života vášho farského spoločenstva, ale aj na ohlasovanie evanjelia tým, ktorí neveria či svoju vieru stratili alebo ju zanedbávajú.
 Cesta obnovy života a vzťahov
Cesta obnovy života a vzťahov Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy
 
Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy
 
Erb Žilinská diecéza
 
                                  
                                                                       Chceme začať...
 
Modlitbou a pokáním
Pôstne obdobie je výbornou príležitosťou pre obnovu života.
Každý môže mať na tejto obnove účasť. Dať šancu modlitbe - vytvoreniu priestoru pre Boha, aby konal v mojom živote. Dať šancu štedrosti - tá viac menej drieme v každom z nás. Dať šancu zmene - prebudovať to, čo nefunguje.
Ďakujme spoločne za túto neustále sa opakujúcu príležitosť žiť náš život plnšie, zmysluplnejšie a radostnejšie.
 
Podporou dobrých nápadov vo farnostiach našej diecézy
Po Veľkej noci plánujeme predstaviť projektovú súťaž pre farnosti, v rámci ktorej sa budete môcť uchádzať o finančnú podporu pre realizáciu vašich dobrých nápadov pretavených do konkrétnych projektov.
Podporíme projekty zamerané na posilnenie a skvalitnenie života vášho farského spoločenstva, ale aj na ohlasovanie evanjelia tým, ktorí neveria či svoju vieru stratili alebo ju zanedbávajú.
 
Sebareflexiou
Pýtajme sa spoločne, ako viera v živého Boha ovplyvňuje každého z nás, skvalitňuje náš život, pomáha nám viac milovať resp. budovať a ozdravovať vzťahy v našom prostredí.
 
Za týmto účelom sme pripravili FORMULÁR S OTÁZKAMI na spoločnú pôstnu reflexiu.
 
Za ich vyplnenie počas pôstneho obdobia 2019 sa každému z vás chceme poďakovať malým darčekom, ktorý si môžete vybrať z viacerých ponúk. Zároveň ďakujeme veľkodušným darcom a sponzorom, ktorí sa podieľajú na ich zabezpečení.
 
... viac informácií Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy - Cesta obnovy života a vzťahov (TU).
 
 
Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy  - úvodna časť
Projekt dlhodobého rozvoja Žilinskej diecézy - úvodna časť