Autor: Slavomir Kalma, 24.03.2019
 
PO - Rajec 8:00; 17:00; Ďurčiná 17:00; V.Čierna 17:00; M.Čierna 16:15; UT - Rajec 6:10; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 17:00; Ďurčiná 17:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 17:00; SO - Rajec 6:30; 17:00; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
3. pôstna nedeľa
Pobožnosť krížovej cesty o 14:00 – dnes muži

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 25.3.
 Zvestovanie Pána, slávnosť
 ..viac informácií Životopisy svätých.
8:00; 17:00
   Ďurčiná 17:00
   Veľká Čierna 17:00
    Malá Čierna 16:15
Liturgický kalendár Pôstna katechéza: hriechy proti Duchu sv.
 Utorok - 26.3.
6:10
    
Liturgický kalendár  
 Streda - 27.3.
7:10
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 28.3.
17:00
    Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár
Po sv. omši je adorácia
Pri sv. omši stretnutie katechétov dekanátu
 Piatok - 29.3.
6:10; 17:00
    Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 30.3.
6:30; 17:00
   
Liturgický kalendár 9:00 stretnutie miništrantov v Pastoračnom centre
 4. Pôstna nedeľa - Laetare - 31.3.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná 7:30; 10:45
    Veľká Čierna 8:00
    Malá Čierna 9:15
Liturgický kalendár 13:00 púť animátorov a birmovancov Rajecká Lesná
 

Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme v:  piatok o 16:15
                                                                                                        nedeľu o 14:00
Na filiálkach v piatok o 17.00 (Ďurčiná 16:15) a v nedeľu o 14.00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola. V piatok - matky.
 
Podporiť Charitné dielo môžete okrem tradičnej jarnej zbierky aj formou Pôstnej krabičky pre Afriku, ktorou sa Slovenská katolícka charita snaží upozorniť na potrebu solidarity s deťmi postihnutými vírusom HIV a chorobou AIDS v Afrike.
 
Pôstna aktivita pre deti (Rajec, Ďurčiná) : Vpredu je plagát krížovej cesty. Vždy po pobožnosti krížovej cesty alebo po sv. omši napíš do plagátu svoje meno.
Veľká a Malá Čierna: vyplniť a vyfarbiť Pôstnu cestu. Na Veľkú noc budú tí najsnaživejší z vás odmenení.
 
Pondelky o Vás pozývame na pôstne katechézy. Téma : hriechy proti Duchu sv.
 
Pôst je doba očisťovania. Pozývame sa zapojiť do pôstnej aktivity farskej charity: zbierka čistiacich prostriedkov (môžete ich vložiť do košíka pri oltári), ktoré sa rozdajú núdznym vo farnosti.
 
Modlitbové trojdnie: Celosvetový termín, ku ktorému sa pripájame je 29. -31. 2019. Modlitbový program máme pripravený v týchto časoch: ( vo farskom kostole) 29.3. piatok, 30. 3. sobota a 31. 3. nedeľa o 18.00 hod.
 
Gymnázium sv. Františka v Žiline vás pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční dnes v nedeľu 24. marca 2019 o 15.00 v aule gymnázia. Výťažok koncertu bude venovaný misiám v Kazachstane.
 
25. marca sa uskutoční už 15. ročník kampane ku Dňu počatého dieťaťa. Pozývame vás, aby ste si po sv. omši zobrali a pripli symbol kampane - bielu stužku.
 
Ponuka: Poznávací zájazd na 8dni a 7noci do krajín Arménsko a Gruzínsko. Cena 890 eur zahŕňa transfer z obce na letisko, letenky, ubytovanie, stravu, delegáta, vstupy do múzeí, dopravu naspäť do obce.
 
Po sv. omšiach je možnosť nahlásiť si chorých k sviatosti zmierenia. Pamätajme aj na ich duchovný život. Vďaka žiakom KSŠ, ZŠ Lipovej, katechétom za reprezentovanie v dekanátnom kole Biblickej olympiády. .

 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
77707