Autor: Slavomir Kalma, 28.03.2019
Hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA - program
 Medzinárodný hudobný festival
PRO MUSICA NOSTRA
THURSOVIENSI - II. ročník,
 
Tohtoročný festival Pro musica nostra, ktorého koncerty sa uskutočnia v Žilinskom kraji, nesie prídomok Thursoviensi nielen preto, aby nás odkázal do časov minulých, ale aj preto, aby nám pripomenul zásluhy a podiel významného rodu Turzovcov na kultúrnom rozvoji bytčianskych a oravských panstiev.
Umenie je odnepamäti nerozlučne spojené so vzdelanosťou a boli to práve Turzovci, ktorí založili a vydržiavali na vlastné trovy na Bytčianskom zámku dolnú a hornú školu, gymnázium, na ktorom sa vyučovali humanitné vedy, filozofia a teológia. O vášni pre vzdelanie a umenie hovorí aj rozsiahla knižnica Juraja Turzu.
Zmysel Turzovcov pre krásu a umenia sýtili pri stavbách a prestavbách panských sídiel talianski stavitelia ako Kilian de Syroth z Milána i talianski kamenári, ktorí sa presťahovali do Malej Bytče, Kotešovej, Horného Hričova a ďalších miest a dedín. O hudbe na turzovských panstvách nevieme veľa, známe je účinkovanie hudobníkov a hercov v Sobášnom paláci na svadbe Barbory Turzovej. Sporé údaje hovoria o existencii hudobného ensemblu v Bytči, ktorý účinkoval spolu s pozvanými hudobníkmi z Trnavy, Bratislavy a Viedne pri rozličných slávnostiach.
Nech teda tóny koncertov Pro musica nostra Thursoviensi obopínajúce v programoch rovnaké štyri storočia, aké nás delia od odchodu posledného z oravsko-bytčianskych Turzovcov, pripomenú slávu a krásu renesančných dvorov Žilinského kraja i dnes.
A možno i životné krédo palatína Juraja Turza „Vive ut vivas“ – Ži, aby si žil. Teda plno a zmysluplne.
Igor Valentovič, riaditeľ Hudobného centra.
 
Záverečný koncert festivalu Pro musica nostra Thursoviensi sa uskutoční
v rímsko-katolíckom Kostole sv. Ladislava v Rajci v nedeľu 23.6. o 17:00 h.
 
Pod taktovkou dirigenta Jozefa Chabroňa vystúpi Slovenský filharmonický zbor a sólisti Mária Porubčinová (soprán), Sonja Runje (alt), Otokar Klein (tenor), Gustáv Beláček (bas).
Inštrumentálneho sprievodu sa zhostí vynikajúci slovenský klavirista Ladislav Fančovič a organista Marek Štrbák. Interpreti uvedú duchovné dielo Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša) od Gioachina Rossiniho, ktoré je jednou z posledných autorových kompozícií.