Autor: Slavomir Kalma, 07.04.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 17:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 6:10; PIA - Rajec 6:10; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
5. pôstna nedeľa
Pobožnosť krížovej cesty o 14:00
Po krížovej ceste v Rajci beseda o stretnutí mladých v Paname.
Sv. omše od utorka budú ráno, lebo spovedáme po farnostiach dekanátu

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 8.4.
18:15
  spoveď:  nahlásení chorí
  pre Veľkou nocou - od 8:00
Liturgický kalendár  
 Utorok - 9.4.
6:10
  Ďurčiná 17:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 10.4.
7:10
 Pozývame Vás k sviatosti zmierenia:
  Ďurčiná 16:30 - 18:00
  Malá Čierna 16:30 - 17:15
  Veľká Čierna 17:15 - 18:00
Liturgický kalendár
Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
 Štvrtok - 11.4.
6:10
 
Liturgický kalendár  
 Piatok - 12.4.
6:10
 
Liturgický kalendár  
 Sobota - 13.4..
 
6:30; 18:15
 Pozývame Vás k sviarosti zmierenia
 Rajec 9:00-11:30  14:00-16:00
Liturgický kalendár  
 Kvetná nedeľa - 14.4.
 Začiatok sv. omše: Požehnanie bahniatok pri
 misijnom kríži..
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár
     Po sv.omšiach zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom
     vo svete. Za milodary Pán Boh odplať.  
 
 
Pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole sa modlíme v: piatok o 16:15
                                                                                                       nedeľu o 14:00
Na filiálkach v piatok o 17.00 ( Ďurčiná 16:15 ) a v nedeľu o 14:00.
Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pobožnosť krížovej cesty si môžete pripraviť ako jednotlivci, spoločenstvo... Treba sa zapísať do zoznamu pri vchode do kostola. V piatok matky.
 
Pondelky o 18:15 vás pozývame na pôstne katechézy. Téma : hriechy proti Duchu sv.
 
Pôst je doba očisťovania. Pozývame sa zapojiť do pôstnej aktivity farskej charity: zbierka čistiacich prostriedkov (môžete ich vložiť do košíka pri oltári), ktoré sa rozdajú núdznym vo farnosti.
 
Zavŕšme prípravu na najväčšie sviatky kresťanov, Veľkú noc. Neodkladajme si spoveď. Využime možnosť k sviatosti zmierenia aj počas týždňa. Slabšie počujúci využije spovednice. Počas spovede postupovať do predu ku kňazom. Neostávať stáť vzadu v kostole. Využiť spovedné zrkadlo. Bohoslužby počas Veľkej noci sú vo Farskom liste, ktorý je k dispozícií v kostole.
 
V sobotu 13. apríla Vás zároveň pozývame na pôstnu polievku a tvorivé dielne v Katolíckej spojenej škole. Namiesto obeda doma Vám ponúkneme polievku, ktorej zakúpením podporíte sociálny program školy. Okrem pôstnej polievky Vás čakajú veľkonočné tvorivé dielne, pečenie chleba a pôstneho pečiva, pletenie korbáčov, stretnutie pri káve a koláči. Môžete si zakúpiť veľkonočné barančeky z chránenej dielne Áno pre život. Farská charita pozýva pozrieť na chodbe fotopríbehy ľudí z ulice, ktorým charita pomohla vrátiť sa do bežného života. Malé deti sa môžu zahrať v herničke. Program bude v škole oproti kostolu v sobotu od 9:30 do 17:00 h.
 
Stretnutie mimoriadných rozdávateľov sv. prijímania v utorok o 18:00 h.
 
Katolícka spojená škola pozýva predškolákov s rodičmi na Deň otvorených dverí dňa 10. 4. 2019 do budovy ročníkov 1 - 4. v čase od 8. 30 do 12. 00 hod. Ste srdečne vítaní.
 
Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend“, ktoré sa uskutoční v Žiline u Saleziánov v dňoch 13. - 14. apríla 2019. Stretnutie sa ponesie v duchu Svetových dní mládeže, ktoré sa nedávno uskutočnili v Paname.
Témou víkendu bude Máriina odpoveď na anjelovo zvestovanie: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
77978- 78190