Autor: Slavomir Kalma, 28.04.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 6:10; ŠT - Rajec 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
2.veľkonočná nedeľa – Božieho milosrdenstva
Dnes o 15:00 je modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu
a koncert Orchestra Ad HOC. Ste srdečne pozvaní. 

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 29.4.
 Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi,
 patrónky Európy, sviatok
18:15
 Spoveď: chorí Šuja od 8:30
                Ďurčiná 16:15 - 17:00
Liturgický kalendár  
 Utorok - 30.4.
6:10
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
 Spoveď: Veľká Čierna 16:15 - 17:00
 Malá Čierna 17:00 - 17:30 + sv. omša
Liturgický kalendár  
 Streda - 1.5.
 Svätého Jozefa, robotníka, spomienka
6:10
 
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 2.5.
 Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
18:15
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
 Spoveď: chorí od 8:00
              Rajec 17:00 - 20:00
Liturgický kalendár  
 1. Piatok - 3.5.
 Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok
6:00; 17:00
 spoveď: chorí od 8:00
              Rajec 13:00 - 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
 17:00 stretnutie birmovancov
Po sv. omši ružencový sprievod za rodiny
 1. Sobota - 4.5..
 
6:30
Sv. omša iba ráno
 Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej
    17:00 ruženec
    18:00 svätá omša
Liturgický kalendár
Autobus 16:00: Zbyňov, Jasenové, Kľače, Veľká Čierna,
                         Malá Čierna, Rajec, Ďurčiná
 3. veľkonočná nedeľa- 5.5.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
    Šuja 9:00
Liturgický kalendár
  
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Ďurčiná o 15:00 Michal Bollo, bytom Snežnica a Veronika Balážová, bytom Ďurčiná ,
Rajec 15:30 Richard Štaffen, bytom Turie a Ing. Martina Trnovcová, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare
 
11.mája je príprava snúbencov. Sú ešte voľné posledné miesta a možno sa prihlásiť.
 
4. - 5. mája v Rajeckej Tepliciach je púť k sv. Gianne v kostole Božského srdca Ježišovho. Program na nástenke. V sobotu tam o 18:00 celebruje sv. omšu Mons. František Rábek, biskup a v nedeľu o 9:30 Mons. Vladimír Kutiš.
 
Zmena času kancelárie v pondelky a štvrtky. Úradné záležitosti si možno po zmene času vybaviť v pondelky a štvrtky od 17:00 do 17:30 hod. Ostatné časy na vybavenie úradných záležitostí ostávajú nezmenené. V prvopiatkovom týždni po sv. omšiach.
 
Dňa 08. mája 2019 sa koná Jarná púť ku Kostolu Panny Márie Matky Cirkvi na Hore Živčáková.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. vedie pri tejto príležitosti osobné vlaky zo Žiliny do Turzovky zastávky – Makova a späť.
 
Pozývame rodičov kňazov na ďakovnú púť do Višňového na Nedeľu Dobrého Pastiera - 12.5. 2019 9:30 h - modlitba posvätného ruženca, litánie za kňazov. 10:30 h - sv. omša, po sv. omši obed v Kultúrnom dome.
Nahlásiť sa treba do 8.5.2019 na tel. číslo 0903 364 565.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
77978 - 79825