Autor: Slavomir Kalma, 12.05.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Malá Čierna 17:00; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 18:15; Durčiná 18:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
4.veľkonočná nedeľa – nedeľa Dobrého Pastiera
Po sv. omšiach celoslovenská zbierka na kňazský seminár – Nitra.
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca. Májové pobožnosti sú pred sv. omšami, za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti. Povzbudzujeme aj samotné deti k účasti na pobožnostiach.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 13.5.
18:15
 
Liturgický kalendár  
 Utorok - 14.5
6:10
 sv. omša: Malá Čierna 17:00
                   Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
  18:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi - ZŠ Lipová
 Streda - 15.5.
 
7:10
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 16.5.
18:15
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Piatok - 17.5.
 
6:10; 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 18.5.
 
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
 13:00 -19:15  duchovná obnova birmovancov
  v Katolíckej spojenej škole
 5. veľkonočná nedeľa- 19.5.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:00
Liturgický kalendár  
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú :
Ďurčiná 15:00 Peter Hulinko a Mária Tepličancová, bytom Ďurčiná.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Stretnutie miništrantov bude v sobotu o 9:00 v pastoračnom centre.
 
Pozvánka na Diecézne stretnutie modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v sobotu 18. mája 2019 o 9:00 vo Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky.
 
Diecézna charita Žilina pozýva všetkých, ktorí pomáhajú alebo túžia pomáhať núdznym vo farnosti Konská a dekanáte Rajec. Dňa 14. mája 2019 (utorok) o 18.15 bude sv. omša a po nej prezentácia a spoločné stretnutie s pracovníkmi charity vo farskom kostole.
 
Pán Boh odplať
- Občianskému združeniu Tilia za zorganizovanie sv. omše na Kyčere,
- eRku púte v Rajeckej Lesnej,
- všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o zabezpečenie besedy a sv. omši o Don Pavlinym.
 
Ponuka časopisov - k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače:
   - Katolícke noviny
   - Naša Žilinská diecéza
   - Milujte sa!
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
80185-80542