Autor: Slavomir Kalma, 26.05.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 6:10; M.Čierna 17:00; V.Čierna 18:00; ŠT - Rajec 8:00-školská; 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:15; 10:30; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; - V Rajci sú posunuté sv.omše
 
FARSKÉ OZNAMY
6. veľkonočná nedeľa
Dnes o 14:00 je modlitba sv. ruženca. Májové pobožnosti sú pred sv. omšami.
Obetujme ich, za našu farnosť, birmovancov, prvoprijímajúce deti.
Povzbudzujeme aj samotné deti k účasti na pobožnostiach.
Pondelok až streda sú prosebné dni. Úmysel: prosba za úrodu..

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 27.5.
18:15
 
Liturgický kalendár
 
 Utorok - 28.5
6:10
    Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
  18:00 stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi - ZŠ Ďurčiná
  a Katolicka spojená škola
 Streda - 29.5.
 
6:10
   Malá Čierna   17:00
   Veľká Čierna 18:00
 zo slávnosti Nanebovstúpenia Pána
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 30.5.
  Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
  Prikázaný sviatok.
8:00 - školská; 18:15
  Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Piatok - 31.5.
 
6:10; 17:00
   Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár 17:00 stretnutie s birmovancami
 1. Sobota - 1.6.
 Svätého Justína, mučeníka, spomienka
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
 8:30 nácvik prvoprijímajúcich detí s rodičmi
a sviatosť zmierenia. Povzbudzujeme k nej celé rodiny.
Možnosť je aj počas týždňa.
 7. veľkonočná nedeľa- 2.6.
 Po sv. omšiach je celoslovenská zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary Pán Boh odplať.
8:00; 9:15; 10:30
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár  V Rajci sú posunuté sv.omše - prvé sväté prijiímanie detí
 
 
Združenia mariánskej mládeže pre deti od 7-12 rokov, v termíne 5. až 9. augusta 2019 v Pastoračnom centre v Rajci pripravuje denný letný tábor. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť každú nedeľu, po sv. omšiach, v Pastoračnom centre. Poplatok na jedno dieťa je 20 eur. V cene je zahrnutý pracovný materiál, pomôcky a 5x teplá strava.
 
V sobotu o 9:00 v Pastoračnom centre stretnutie miništrantov
 
Ďalší ročníku Bioetickej konferencie, organizovanej Subkomisiou pre bioetiku sa uskutoční v Banskej Bystrici 7. júna 2019 od 8:30.
 
4. ročník Celoslovenskej púte zdravotníkov, sa uskutoční na Starých Horách v sobotu 8. júna 2019 od 10:00.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojnú prípravu a priebeh prvého. sv. prijímania detí.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
80542-80827