Autor: Slavomir Kalma, 09.06.2019
 
PO - Rajec 6:10; 18:15; Ďurčiná, M.Čierna 17:00; Šuja 15:00; UT - Rajec 6:10; 15:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
Nedeľa zoslania Ducha Svätého 
za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky.
Končí sa veľkonočné obdobie. Začína obdobie cez rok – zelená liturgická farba.
Modlíme sa Anjel Pána Dnes o 14:00 je v Rajci modlitba sv. ruženca .

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - Svätodušný - 10.6.
 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi,
 spomienka.
6:10; 18:15
   Ďurčiná 17:00
   Malá Čierna 17:00
   Šuja 15:00
Liturgický kalendár
   Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
Zapísať sa na zoznam
 Utorok - 11.6.
  Svätého Barnabáša, apoštola , spomienka
6:10; 15:00
   
Liturgický kalendár  
 Streda - 12.6.
 
7:10
školská
  
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 13.6.
  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho
  a večného kňaza, sviatok
18:15
  Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár Kňazská rekolekcia vo Fačkove
 Piatok - 14.6.
 
6:10; 17:00
   Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár Po sv. omšiach večer je modlitbová vigília pred vysviackami
 Sobota - 15.6.
 spomienka Panny Márie
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
 
 11. Nedeľa cez rok- 16.6.
  Najsvätejšej Trojice - slávnosť
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár
Výročná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
Možnosť zapísať sa na zoznam pri bočnom vchode
od Pastoračného centra
 
 
Na celodenné poklony poprosíme zapísať sa na zoznam od Pastoračného centra.
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
14:00 Rajec: Tomáš Buchta, bytom Šuja a Natália Jonášová, bytom Rajec.
15:00 Patrik Holeša, bytom Rajec a Petra Špániková, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
Prosíme po sobášoch pred kostolom nevystreľovať konfety, ani nič nerozhadzovať. Neporiadok nemá po nich kto upratať. Za pochopenie ďakujeme.
 
Zbierka školských pomôcok: Školský rok sa blíži ku koncu a je čas upratať skrinky a zásuvky! Ak v nich nájdete školské pomôcky, ktoré sú ešte použiteľné a vy ich nepotrebujete, prineste ich ku oltáru do košíka (obetný dar pre Ježiša) – pomôžete tak tým, ktorí ich môžu ešte využiť. Táto aktivita trvá celý jún (do konca augusta možno priniesť pomôcky a okuliare do sakristie)!!!
 
Diecézna charita Žilina pozýva dobrovoľníkov farských charít na duchovnú obnovu 13.6.2019 (štvrtok) o 16:00 v diecéznom centre Communio v Žiline. Obnovu ukončíme sv.omšou v katedrále o 18:00.
 
Milý rodičia a deti, aj toto leto sa budú konať denné letný tábory pre deti
od 7-10 rokov, v termíne 29.7. – 2.8. a 7–12 od 5.8. až 9.8. v Pastoračnom centre v Rajci. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť každú nedeľu, po sv. omšiach, v sákristií, alebo v Pastoračnom centre. Poplatok na jedno dieťa je 20 eur. V cene je zahrnutý pracovný materiál, pomôcky a 5x teplá strava.
 
Tip na víkend:
V sobotu o 10:00 je kňazská a diakonská vysviacka v Žiline.
V sobotu 15. a nedeľu 16. júna je pozvanie na Púť k Najsvätejšej Trojici do Rajeckej Lesnej.
V Žiline je akcia Otcovia deťom s bohatým programom ku Dňu otcov. Info na výveske
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu a slávenie sviatosti birmovania.
 
Povzbudzujeme prvoprijímajúce deti aj birmovancov, aby zúžitkovali prijaté sviatosti.
 
 
Pašiový zbor má stretnutie v pondelok po večernej sv. omši v Pastoračnom centre.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
80827- 82128