Autor: Slavomir Kalma, 26.06.2019
11. diecézna púť rodín vo Višňovom Pozývame na 11. diecéznu púť rodín do Višňového, ktorá bude 29. a 30. júna 2019. Počas púte zaznejú rôzne svedectvá, budeme sa modliť modlitbu posv. ruženca, krížovú cestu, tiež bude možnosť adorácie i sv. spovede. Program 15:00 RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA 15:30 OCHRANA ŽIVOTA NAPRIEČ ĽUDSKÝM ŽIVOTOM Anna Verešová – poslankyňa NR SR a členka Aliancie za rodinu 16:30 RADOSTNÝ RUŽENEC 17:00 SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN – NOVÁ INŠPIRÁCIA PRE NAŠE MANŽELSTVO – manželia Emil a Anna Kondelovci (zástupcovia Slovenska na Svetovom stretnutí rodín v Dubline) 18:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA – celebruje Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský diecézny biskup (spieva zbor Sursum Corda – Rosina) 19:30 RUŽENEC SVETLA 20:00 KRÍŽOVÁ CESTA VO VIŠŇOVSKOM HÁJIKU 21:00 LETNÉ KINO 23:00 MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA – celebruje Mgr. Michal Melišík, duchovný správca Diecéznej charity Žilina 00:00 MLÁDEŽNÍCKA ADORÁCIA 07:00 SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC 08:00 SV. OMŠA – celebruje Mons. Mgr. Milan Gabriš, bývalý miestny farár 09:00 BOLESTNÝ RUŽENEC 09:30 VIŠŇOVANKA 10:00 ŽIVOT S BOHOM ALEBO BEZ BOHA manželia Štefan a Žofia Gabčíkovci (spoločenstvo Neokatechumenát) 11:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA – celebruje JCDr. Jozef Bagin, PhD., súdny vikár (spieva zbor Višňové + Turie)
 
Pozývame na 11. diecéznu púť rodín do Višňového, ktorá bude 29. a 30. júna 2019.
 
Višňové
pri Žiline
 
29. - 30. júna
2019
 
 
 
 
Mária
Kráľovná
pokoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo višňovskom chráme sú relikvie
sv. Jána Pavla II.,
sv. Františka
a sv. Hyacinty
- detí z Fatimy,
sv. Pátra Pia
Pozývame na 11. diecéznu púť rodín do Višňového, ktorá bude 29. a 30. júna 2019.
 
JEDENÁSTA  DIECÉZNA
PÚŤ RODÍN
 
 Program
 
15:00 RUŽENEC BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
 
15:30 OCHRANA ŽIVOTA NAPRIEČ ĽUDSKÝM ŽIVOTOM 
Anna Verešová – poslankyňa NR SR a členka Aliancie za rodinu
 
16:30 RADOSTNÝ RUŽENEC
 
17:00 SVETOVÉ STRETNUTIE RODÍN – NOVÁ INŠPIRÁCIA PRE NAŠE MANŽELSTVO 
– manželia Emil a Anna Kondelovci (zástupcovia Slovenska na Svetovom stretnutí rodín v Dubline)
 
18:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
– celebruje Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., žilinský diecézny biskup (spieva zbor Sursum Corda – Rosina)
 
19:30 RUŽENEC SVETLA
 
20:00 KRÍŽOVÁ CESTA VO VIŠŇOVSKOM HÁJIKU
 
21:00 LETNÉ KINO
 
23:00 MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
– celebruje Mgr. Michal Melišík, duchovný správca Diecéznej charity Žilina
 
00:00 MLÁDEŽNÍCKA ADORÁCIA
 
07:00 SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC
 
08:00 SV. OMŠA
– celebruje Mons. Mgr. Milan Gabriš, bývalý miestny farár
 
09:00 BOLESTNÝ RUŽENEC
 
09:30 VIŠŇOVANKA
 
10:00 ŽIVOT S BOHOM ALEBO BEZ BOHA 
manželia Štefan a Žofia Gabčíkovci (spoločenstvo Neokatechumenát)
 
11:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
– celebruje JCDr. Jozef Bagin, PhD., súdny vikár (spieva zbor Višňové + Turie)