Autor: Slavomir Kalma, 30.06.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 6:10; ŠT - Rajec 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 8:00; 9:30; Ďurčiná 8:00; M.Čierna 8:00; V.Čierna - hody 9:30; SO - Rajec 6:30; 18:15; Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 7:30; 10:45; V.Čierna 8:00; M.Čierna 9:15; Šuja 9:00
 
FARSKÉ OZNAMY
13. nedeľa cez rok a farské hody
Po sv. omšiach je tradičná výročná farská zbierka. Za milodary Pán Boh odplať.
O 14:00 je modlitba sv. ruženca

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 1.7.
18:15
 Spoveď: chorí Šuja od 8:30
                Rajec od 17:00
Liturgický kalendár  
 Utorok - 2.7.
 Návšteva Panny Márie, sviatok,
6:10
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
 Spoveď: Malá Čierna 16:30 - 17:00
 Veľká Čierna 17:15 - 18:00 + sv. omša
Liturgický kalendár  
 Streda - 3.7.
 Svätého Tomáša, apoštola, sviatok
6:10
 Spoveď: Ďurčiná 17:00 - 17:45
               chorí od 8:00
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 4.7.
 Deň modlitieb za duchovné povolania
18:15
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
 Spoveď: chorí od 8:00
               Domov vďaky od 10:00
               Rajec 17:00 - 20:00
Liturgický kalendár  
 1. Piatok - 5.7.
8:00; 9:30
     Ďurčiná 8:00
     Malá Čierna 8:0
     Veľká Čierna - hody 9:30
Liturgický kalendár  
 1. Sobota - 6.7.
 
6:30; 18:15
 Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej
    17:00 ruženec
    18:00 svätá omša
Liturgický kalendár  
 14. nedeľa- 7.7.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  7:30; 10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
    Šuja 9:00
Liturgický kalendár
  
 
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec 15:00 Martin Pohanka, bytom Poluvsie a Jana Vanáková, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú platnosť sviatostného manželstva, nech to oznámi na fare
 
Milý rodičia a deti, aj toto leto sa budú konať denné letný tábory pre deti v Pastoračnom centre v Rajci. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť každú nedeľu, po sv. omšiach, v sákristií, alebo v Pastoračnom centre.
 
Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa pričinili o zabezpečenie a dôstojné prežitie hodového týždňa i samotných farských hodov. Rodičom, vedeniu a zamestnancom škôl, školských zariadení, žiakom, študentom veľká vďaka za spoluprácu počas školského roku.
 
Je čas prázdnin a dovoleniek. Pozývame všetkých , zvlášť žiakov, študentov k sviatosti zmierenia, aby sme tento čas začali s čistým srdcom a s Božou pomocou ho aj šťastlivo prežili. Povzbudzujeme k sv. omšiam počas prázdnin.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
83550