Autor: Slavomir Kalma, 28.07.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; Ďurčiná 18:00; ST - Rajec 6:10; ŠT - Rajec 18:15; Ďurčiná 18:00; PIA - Rajec 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 16:00; Fatimská sobota v RL; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 8:00; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15; Šuja 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
17. nedeľa cez rok
O 14:00 bude modlitba sv. ruženca. Ste srdečne pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 29.7.
 Sv. Marty  spomienka
18:15
 Spoveď: Chorí Šuja od 8:30
                 Rajec 17:30
Liturgický kalendár  
 Utorok - 30.7.
  Sv. Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
  Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny
  a mučenice  spomienka
6:10
 Spoveď: Veľká Čierna 16:45 - 17:30
 Malá Čierna 17:40 - 18:00 + sv. omša
 Ďurčiná 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 31.7.
 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
6:10
 Spoveď: Ďurčiná 17:00 - 18:00
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 1.8.
  Sv. Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa
  a učiteľa Cirkvi  spomienka 
18:15
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
 Spoveď: chorí od 8:00
 Domov vďaky od 10:00 + sv. omša
 Rajec 17:30 - 20:00
Liturgický kalendár  Adorácia do 20:00 - možnosť dať úmysly
 1. Piatok - 2.8.
17:00
 spoveď: chorí od 8:00
                Rajec 14:00 - 17:30
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
 Porciunkuly – vo farských kostoloch možnosť získania odpustkov
Ružencový sprievod za rodinu
 1. Sobota - 3.8.
 
6:30; 16:00
 
Liturgický kalendár
Zmena sv. omše. 16:00 Rajec - sobášna sv. omša
Pozývame na Fatimskú sobotu rajeckého dekanátuv Rajeckej Lesnej. Odchod o 16:20 Malá a Veľká Čierna, Ďurčiná, Rajec;
  18. Nedeľa - 4.8.
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  8:00
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
    Šuja 9:15
Liturgický kalendár
  
 
 
Počas prázdnin je prázdninový režim-úprava sv. omší a vybavovania úradných záležítostí.
Úradné záležitosti vybavujeme po sv. omšiach, ráno do 7:30, večer do 19:30. V piatok od 16:00- 16:30.
V súrnych prípadoch volať: 0902 895 899
Za pochopenie ďakujeme
 
K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v sobotu Rajec 16:00 Juraj Valašek, bytom Žilina a Slavomíra Balážová, bytom Rajec.
Kto by vedel o skutočnostiach, ktoré ohrozujú sviatosť manželstva, nech to oznámi na fare.
 
Pán Boh odplať za pomoc všetkým, ktorí sa zúčastnili na brigáde pri kostole v Rajci.
 
Podporiť ďalšiu etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo kaplnky na Partizánskej ul. môžete individuálne.
 
Birmovanci si môžu prísť po sv. omšiach pre USB z birmovky do sákristie
 
Púť starých rodičov v Lednických Rovniach 27. -28. júla. Program na výveske
 
Ponuka na čítanie:
- Katolícke noviny,
- Časopis Naša diecéza
 
 
Prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek.
Nezabúdajme na modlitbu, sviatostný život, sväté omše,
aby sme s Božou pomocou tento čas aj šťastlivo prežili.
.
 

 
 
84755