Autor: Slavomir Kalma, 29.09.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; ST - Rajec 6:10; školská kaplnka 7:10; ŠT - Rajec 18:15; PIA - Rajec 6:00; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; 17:15; Fatimská sobota v RL; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
26. nedeľa cez rok
 
Dnes o 14:00 pozývam na modlitbu sv. ruženca – Ďurčiná v kaplnke sv. Michala archanjela

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 30.9.
 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:15
 Spoveď: chorí Ďurčiná, Šuja od 8:30
Liturgický kalendár
18:15 vo farskom kostole sa odovzdávajú prihlášky
k prvému svätému prijímaniu 
 Utorok - 1.10.
  Sv.Terézia z Lisieux, panna, učiteľka Cirkvi,
6:10
 Spoveď: Malá Čierna 16:00 - 16:30
 Veľká Čierna 16:45 + sv. omša 17:30
Liturgický kalendár  
 Streda - 2.10.
  Sv. anjelov strážcov, spomienka
6:10
 Školská kaplnka 7:10
 Spoveď: Ďurčiná 16:00 - 17:15
Liturgický kalendár  
 1. Štvrtok - 3.10.
 Deň modlitieb za duchovné povolania
18:15
 Spoveď: chorí od 8:00
 Domov vďaky od 10:00 + sv. omša
 Rajec 17:00 - 20:00
Liturgický kalendár
 Adorácia do 20:00
18:30 stretnutie animátorov birmovancov
 1. Piatok - 4.10.
 Sv. Františka Assiského, spomienka
6:00; 17:00
 spoveď: chorí od 8:00
                Rajec 13:00 - 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár
Po večernej sv. omši ružencový sprievod za rodinu
 1. Sobota - 5.10.
 Panny Márie, spomienka
 Sv. Faustíny Kowalskej, panny, spomienka
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
Fatimská sobotu v Rajeckej Lesnej sa začína o 17:15
  27. Nedeľa cez rok - 6.10.
 
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár
  
 
 
Október – mesiac sv. ruženca
Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Po spoločnej modlitbe sv. ruženca, môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Modlitba každý deň ½ hodiny pre sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu na výveske od Pastoračného centra. V cirkevnej škole sa modlíme o 7:40 na chodbe pre zborovni.

Počas októbra pozývame aj deti ku spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole. Pri soche Panny Márie bude pracovný list, ktorý si deti vyplnia. Na konci budú najlepší modlitebnici odmenení.

Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok. Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 1 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky vo vašej škole. Na konci známky odošleme na misie.

V sobotu o 10:00 je stretnutie miništrantov. O 19:30 pozývame na stretnutie pri Božom slove na fare.

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
V sobotu  Rajec o 15:00 Filip Rybár a Žaneta Danižová
                Ďurčná 16:00 Jozef Smatanský a Simona Sýkorová
Cirkevno právne prekážky, ktoré môžu ohroziť platnosť sviatostného manželstva, oznámte na fare.

Pozvánka na jesennú púť na Živčákovú 5. a 6. októbra 2019

Október je mesiacom úcty k starším. Pamätajme na nich.

Od dnes do 1. októbra je výstava ovocia, zeleniny a kvetov v zasadačke Mestského úradu v Rajci

Pán Boh odpalť aj všetkým, ktorí sa zúčastnili Národného pochodu za život v Bratislave. Tiež všetkým, ktorí zabezpečovali prípravu snúbencov.

Niekto si z Pastoračného centra požičal a nevrátil mixážny pult. Žiadame, aby ho priniesol naspäť.

 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.
 

 
 
86174-87337