Autor: Slavomir Kalma, 06.10.2019
 
PO - Rajec 18:15; UT - Rajec 6:10; 15:00; M.Čierna 18:00; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 9:30; Šuja 17:00; PIA - Rajec 6:10; 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 10:00;
 
FARSKÉ OZNAMY
27. nedeľa cez rok
Dnes o 14:00 vo farskom kostole sú litánie a modlitba sv. ruženca. Srdečne ste pozvaní.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 7.10.
  Ružencovej Panny Márie, spomienka;
18:15
 
Liturgický kalendár  
 Utorok - 8.10.
6:10; 15:00
Malá Čierna 17:00
Liturgický kalendár  
 Streda - 9.10
 7:10 - školská
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 10.10.
  Výročie posviacky katedrálneho chrámu
  v Žiline, sviatok
9:30
 Šuja 17:00
Liturgický kalendár
 Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do 21:30
Kňazská rekolekcia v Rajci
 Piatok - 11.10.
 
6:10; 17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár 17:00 stretnutie birmovancov
 Sobota - 12.10
  Panny Márie, spomienka
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár
 Duchovná obnova členov ružencových bratstiev
 28. nedeľa cez rok - 13.10.
 
8:00; 9:30; 11:00
11:00 - rodinná sv. omša
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  10:00
Liturgický kalendár
 
 
 
Október –mesiac sv. ruženca
Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod. pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu na výveske od Pastoračného centra. V kaplnke cirkevnej školy sa modlime o 7:40.

Počas októbra pozývame aj deti ku spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole. Pri soche Panny Márie bude pracovný list, ktorý si vyfarbia. Na konci budú najlepší modlitebníci odmenení !!! :)

Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok. Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 1 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky vo vašej škole. Na konci známky odošleme na misie.

Členovia ružencového bratstva a ctitelia Panny Márie majú duchovnú obnovu 13.10.2018 vo farskom kostole v Rajci od 9:30. Je možnosť obeda (treba sa zapísať do zoznamu). Info na výveske

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
Rajec sobota o 15:00 Jozef Smieško a Monika Pekarová
Smižany: Dominik Spitzkopf a Štefánia Slimáková.
Ak by niekto vedel o cirkevno právnych prekážkach, ktoré ohrozujú platnosť manželstva, nech to ohlási na fare.

Október je mesiacom úcty k starším. Pamätajme na nich.
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
86866-87640