Slávnostné otvorenie výstavy - 6.10.2019

Autor: Slavomir Kalma, 08.10.2019
       V nedeľu 6. októbra 2019 bola vo Výstavnej sieni radnice v Rajci otvorená mesačná výstava venovaná výberu grafických diel dona Andreja Paulinyho SDB, rajeckého rodáka (1925-2005). Týmto podujatím sa pripravujeme na 95. výročie jeho narodenia, ktoré bude v marci.
        Príhovor na vernisáži a zároveň otvorenie výstavy viedla historička umenia pani Alena Piatrová. Vyzdvihla predovšetkým talent dona Andreja zachytiť detail najmä z básnického slova svojich priateľov ako bol napríklad Gorazd Zvonický, Andrej Žarnov, Mikuláš Šprinc a pretransformovať ho do ilustrácií ku ich zbierkam.
        Tieto vychádzali v Slovenskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Popri ilustráciách vytvoril i množstvo obálok kníh a bol redaktorom mnohých časopisov.
        Ako sa vyjadrili o svojom pedagógovi hostia - jeho žiaci Michael Kaňa a don Štefan Turanský, „tvoril s ľahkosťou a veľkou výpovednou hodnotou, i napriek tomu, že grafiku na žiadnej škole neštudoval.“
        Druhá časť výstavy zachytáva fotografie, publikácie a ďalšie materiály napríklad korešpondenciu s otcom Andrejom, ktorý v jednom liste známemu s pokorou píše: „...ďakujem Pánovi, že som aj týmto spôsobom skôr ako laik a samouk mohol priblížiť aspoň trochu Toho, ktorý je krása absolútna, týmito mojimi iskričkami krásy.“
 
Výstavu diel pripravilo mesto Rajec v spolupráci s Farnosťou Rajec. Potrvá do 4. novembra 2019.
 
Alena Rybárová
 
 
Andrej Pauliny, SDB - úvodná stránka
Andrej Pauliny, SDB - úvodná stránka