Autor: Slavomir Kalma, 13.10.2019
sv. Vincent de Paul   SV. VINCENT DE PAUL
PUTOVANIE
RELIKVIÍ
22. októbra 2019
Kostol sv. Ladislava v Rajci
Nech prítomnosť tohto
velikána kresťanskej lásky
v srdciach všetkých,
ktorí si uctia jeho ostatky,
prehĺbi vieru, rozmnoží
lásku k Bohu a k blížnym
a daruje nádej klesajúcim
pod ťarchou
každodenného života
„Milosrdná láska získava svet“
VŠETKÝCH SRDEČNE POZÝVAME NA
DUCHOVNÝ PROGRAM SO SV. VINCENTOM DE PAUL
 
Duchovná príprava – Kostol sv. Ladislava v Rajci
13.10. (nedeľa) - 21.10. (pondelok) Deviatnik k sv. Vincentovi de Paul
Nedeľa 20.10.2019 14:00 Modlitba misijného ruženca + film o živote sv. Vincenta
 
Pondelok 21.10.2019 – Kostol sv. Ladislava v Rajci
20:30 pobožnosť ku cti sv. Vincenta de Paul spojená s prijatím relikvií v našej farnosti
 
Utorok 22.10.2019 – Kostol sv. Ladislava v Rajci
Celodenný sprievodný program:
 
RODINA JE NENAHRADITEĽNÁ ; Sv. Vincent - patrón pestúnskych a adoptívnych rodín (počas dňa budú v kostole umiestnené zamyslenia a modlitby za rodiny, ktoré prijali deti narodené iným rodičom)
Farská charita a sv. Vincent – počas dňa sa môžete dozvedieť viac o farskej charite v Rajci a podporiť jej aktivity- osobnou angažovanosťou alebo aj hmotne
 
8:45 sv.omša ku cti sv. Vincenta de Paul
(hudobný sprievod: organ + Spievajme Pánovi)
 
9:30-15:00 sv. Vincent a žiaci – príležitosť osobne si uctiť relikvie sv. Vincenta a zároveň sa dozvedieť viac o jeho živote (žiaci základných a stredných škôl)
 
12:00 Anjel Pána so sv.Vincentom + sv. Vincent de Paul aktuálny aj dnes
 
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a sv. Vincent (Spoločenstvo kresťanskej lásky v Rajci) + sv. Vincent a ľudové misie
 
16:00 sv. Vincent de Paul jeho život a služba – film cca 20min.
 
17:45 Modlitba posvätného ruženca so sv. Vincentom – dramatizovaná (ZMM Rajec)
 
19:00 – 20:00 Adorácia so sv. Vincentom de Paul
(spev a hudobný sprievod: Zbor sv. Ladislava)
 
20:00 vešpery so sv. Vincentom de Paul + rozlúčka s relikviami
 
 ...viac informácií: 
  
 

reklamný baner Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

87979