Autor: Slavomir Kalma, 20.10.2019
 
PO - Rajec 17:00; 20:30 pobožnosť ku cti sv. Vincenta de Paul spojená s prijatím relikvií v našej farnosti; UT - Rajec 8:45 sv.omša ku cti sv. Vincenta de Paul; ST - Rajec 7:10; ŠT - Rajec 17:00; PIA - Rajec 17:00; Ďurčiná 18:00; SO - Rajec 6:30; 18:15; NE - Rajec 8:00; 9:30; 11:00; Ďurčiná 10:45; V.Čierna 8:00; M. Čierna 9:15;
 
FARSKÉ OZNAMY
29. nedeľa cez rok
Po sv. omšiach zbierka, ktorou možno podporiť svetové misie. Za milodary Pán Boh odplať.
Dnes o 14:00 vo farskom kostole modlitba sv. ruženca za misie.

041/ 542 2311, rajec@fara.sk 
 
Sv. omše - Rajec Sv. omše - filiálky
  Poznámky
 Pondelok - 21.10.
17:00
 
Liturgický kalendár
 
20:30 - pobožnosť ku cti sv. Vincenta de Paul
spojená s prijatím relikvií v našej farnosti
 
 Utorok - 22.10.
 Sv. Jána Pavla II., pápeža, spomienka;
8:45
 
Liturgický kalendár
 
8:45 - sv.omša ku cti sv. Vincenta de Paul
 
 Streda - 23.10.
 Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, spomienka
  ...viac informácií Životopisy svätých
 7:10 - školská
 
Liturgický kalendár  
 Štvrtok - 24.10.
17:00
 
Liturgický kalendár
 Adorácia
 Piatok - 25.10.
 
17:00
 sv. omša: Ďurčiná 18:00
Liturgický kalendár  
 Sobota - 26.10
  Panny Márie, spomienka
6:30; 18:15
 
Liturgický kalendár  
 30. Nedeľa cez rok - 27.10.
 
8:00; 9:30; 11:00
    Ďurčiná  10:45
    Veľká Čierna  8:00
    Malá Čierna  9:15
Liturgický kalendár  Zmena času - o 03.00 h ráno stredoeurópskeho letného času sa posunú ručičky hodín späť na 02.00 h stredoeurópskeho času
 
 
 Október –mesiac sv. ruženca Ruženec je evanjeliová modlitba. Uvažujeme pri nej o základných spásonosných udalostiach, ktoré sa uskutočnili v Kristovi. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba každý deň ½ hod. pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu na výveske od PC. V cirkevnej škole o 7:40.

Počas októbra pozývame aj deti ku spoločnej modlitbe sv. ruženca v kostole. Pri soche Panny Márie bude pracovný list, ktorý si vyfarbia. Na konci budú najlepší modlitebníci odmenení

Počas októbra pozývame žiakov podporiť misie zbieraním použitých poštových známok. Odstrihni známku z obálky aj s papierovým okrajom približne 1 cm a vhoď ju do pripravenej krabičky vo vašej škole. Na konci známky odošleme na misie.

Oznam pre členov Spolku Sv. Vojtecha, aby si prevzali kalendár, podielovú knihu a DVD na budúci týždeň v nedeľu po každej sv. omši v PC, na filiálkach u svojich jednateľov. Nezabudnúť na členský poplatok 8,- € na rok 2020. V prípade úmrtia nahlásiť zmeny, kedy je možnosť pokračovania členstva príbuznými. Kto sa chce stať novým členom SSV môže sa tiež v tieto dni prihlásiť v centre.

Október je mesiacom úcty k starším. Pamätajme na nich.

Na výveske sú pozvánky na deň otvorených dverí na stredné školy v Žiline.
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
- Milujte sa!
- Naša Žilinská diecéza
- Katolícke noviny a iné.
Môžete si ich zakúpiť vzadu na stolíku
 
 
 
Prajeme požehnaný týždeň.

 
 
87393-88224